Onze klanten – Speeltuin 2020

 • Speeltuin 2020!

  De uitdaging

  Wat is onze visie op de Speeltuin 2020? En, hoe nemen wij onze leden daar op een innovatieve manier in mee?

  NUSO de branchevereniging voor speeltuinen met meer dan 1000 aangesloten speeltuinen en kindervakantieorganisaties weet als geen ander hoe je op een leuke manier al spelenderwijs jongeren laat leren en ontwikkelen. Maar hoe doe je dat bij je eigen leden? Bestuurders van speeltuinen? Speeltuinen varierend van zeer proffesioneel bestuurde bedrijven met een indrukwekkende begroting tot kleine speeltuinen die bestuurd worden door goedwillende vrijwilligers?

  nuso-kids

  De oplossing

  Als brancheorganisatie wil NUSO een stimulans zijn voor vernieuwing en innovatie van zowel de functie als de invulling van de speeltuin in de toekomst. Daarbij haakt NUSO aan bij maatschappelijke thema’s. Speeltuinen zijn multifunctionele plekken voor de wijk om elkaar te ontmoeten, met elkaar dingen te delen. Het biedt op verschillende moementen van de dag ruimte voor verschillende klantgroepen. In de moderne speeltuin staat niet alleen het spelen door het kind centraal, maar ontmoet de hele wijk elkaar van 1-100 jaar!

  Om de visie van NUSO op de speeltuin van de toekomst helder te krijgen heeft Human Talent Group een aantal Mastercircle sessies georganiseerd met zowel bestuurders van speeltuinen, deskundigen als bestuurders van aanpalende organisaties als ‘Jantje Beton’ en Vrijwilligershulp Nederland. De Mastercircle methode is een gelicentieerde methode waarin een setting gecreerd wordt die uitnodigt tot creatief en innovatief denken en die veelal leidt tot leuke doorbraken en doorkijkjes naar een nieuwe toekomst.

  Vervolgens hebben we, samen met alle betrokkenen, deze visie uitgewerkt en vertaald naar een 3D animatie waarin je als bezoeker een 3D tour kunt maken door de Speeltuin 2020. Via zogenaamde hotspots – momenten in de 3D tour waar de bezoeker content krijgt aangeboden in de vorm van beleidsinformatie, foto- en video, schuiven content schermen in het beeld, zodat de bezoeker juist die informatie krijgt die die voor die specifieke speeltuinzone relevant is. Zo ontdekt de bezoeker spelenderwijs en gedoseerd de relevante content. De bezoeker bepaalt zelf zijn tour door scroll- en swipe techniek.

  Bekijk hier de 3D animatie bij het visiedocument Speeltuin 2020

  NUSO-2020

  Inmiddels zijn, middels deze (presentatie van de) visie al een aantal besturen en gemeenten aan boord om gezamenlijk de Speeltuin 2020 ook feitelijk te gaan bouwen! Het zit dus in een flinke stroomversnelling!

  Deze module maakt onderdeel uit van een groter project NUSO-Online. In dit project worden de bestuurders meegenomen in alle aspecten van het succesvol besturen van een speeltuin. Varierend van online themamodules als ‘Hoe kom ik bij de Wethouder aan tafel’ tot aan modules als ‘Veiligheid’.

  De door Human Talent Group ontwikkelde techniek om op deze wijze een 3D-tour te maken langs hotspots, kan natuurlijk veel breder ingezet worden. Denk aan ‘Modules veiligheid’ in bijvoorbeeld gevangenissen of jeugdzorg instellingen, door ‘3D’ medewerkers kennis te laten maken met alle aspecten van veiligheid in de instelling. Of denk aan een ‘winkelsafari’ waarin medewerkers middels een 3D tour de winkel leren kennen en bij iedere Hotspot kunnen ontdekken welk gedrag daarbij hoort. Kortom een leuke multi-inzetbare e-learning tool.

  Middelen en Interventies

  Middelen & Interventies

  In de aanpak is gebruik gemaakt van:

  • Programmamanagement
  • Mastercircle sessies, uitwerking, verslaglegging & bespreking uitkomsten met alle stakeholders
  • 3D-animatie om bestuurders, wethouders, vrijwilligers aan boord te krijgen voor Speeltuin 2020

  Opdrachtgever: NUSO

 • Onze Resultaten

   

  • De eerste bestuurders en gemeenten zijn aan boord! Samen de speeltuin 2020 bouwen.

   

   

   

   

   

Posted in: