Veiligheidsregio Twente

Deel dit verhaal

Het leertraject Digitaal-vaardig bestaat uit verschillende e-learning modules over informatiebeveiliging en praktische e-learning modules over de verschillende Microsoft tools, die de beroepscollega’s nodig hebben in hun dagelijkse werkzaamheden. Het leertraject wordt aangeboden op twee niveaus, het basisniveau en het verdiepende niveau. Het basisniveau is tegen de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) aangehouden. Door de voortgang van het leertraject bij te houden op het platform SOMOS via SSO, kunnen collega’s hun eigen voortgang inzien en wordt er bijgehouden of iedereen het minimale vereiste niveau behaald heeft.

Altijd up-to-date

Het leertraject wordt jaarlijks geüpdatet door de Veiligheidsregio Twente, zodat de content altijd up-to-date is en blijft aansluiten op de behoeften van de beroepscollega’s. Het leertraject is niet alleen beschikbaar voor bestaande collega’s, maar zal ook onderdeel zijn van de onboarding van nieuwe collega’s, zodat zij vanaf het begin beschikken over de juiste digitale vaardigheden en kennis.

Het succes van het leertraject Digitaal-vaardig blijkt uit het feit dat de Veiligheidsregio Twente ervoor heeft gezorgd dat alle beroepscollega’s beschikken over de juiste digitale vaardigheden en kennis, zodat ze hun werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren en bijdragen aan een veilige samenleving. Door te investeren in de digitale vaardigheden en kennis van hun medewerkers, zorgt de Veiligheidsregio Twente ervoor dat zij voorop blijven lopen in hun vakgebied en de veiligheid van de samenleving kunnen waarborgen.

Meer succesverhalen

Samen bouwen aan een succesverhaal?