Onze klanten – Jan Linders

 • Jan Linders

  De uitdaging

  Meetbaar verbeteren van het leiderschap? De Leiderschap Performance Coach!

  Jan Linders is een succesvolle supermarkt keten in het zuiden van het land, die keer op keer in staat is om prijzen in de wacht te slepen als beste vers supermarkt. Dat komt natuurlijk niet vanzelf. Aan de basis van dit succes staan goed opgeleide medewerkers. Sinds jaar en dag investeert Jan Linders in opleidingen voor alle medewerkers. Zo heeft Jan Linders in samenwerking met Human Talent Group een succesvol verbeterprogramma TOP opgezet. Dit programma draagt bij aan de vers prestaties en de klantgerichtheid van de winkels.

  Om ook in de toekomst zeker te zijn van het succes wil Jan Linders haar (toekomstig) leidinggevenden de mogelijkheid bieden om te werken aan hun managementkwaliteiten: ‘Met Passie Mensgericht en Doelgericht Ondernemen’. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je het meetbaar? Hoe vertaal je managementgedrag & training naar feitelijke implementatie en meetbare effecten? En hoe hou je het steeds weer uitdagend, maar ook goed haalbaar?

  De oplossing

  Meetbaar verbeteren van de prestaties van leidinggevenden, dat is het principe achter de ‘Leiderschap Performance Coach’. Centraal in deze aanpak staan de Kritische Prestatie Indicatoren. In dit geval zijn dat niet de harde cijfers (die worden later gekoppeld) maar de ‘zachte factoren’ die juist zo belangrijk zijn om uiteindelijk succesvol te zijn op die harde cijfers.
   
  Online meting
  Deze ‘zachte factoren’ worden gemeten middels een online tool en bestaat uit zes thema’s waarbinnen allerlei elementen gemeten worden. Deze thema’s hangen samen met de te bereiken doelen.
  Deze meting wordt gerapporteerd middels een individueel dashboard (mobile).

  Normering
  Vooraf worden normen aangelegd. Hoe willen wij dat er gescoord wordt op deze punten? Wat is de norm? Vervolgens worden in het dashboard modules aangeboden. Deze modules hangen één op één samen met ieder element uit de vragenlijst.

  E-learning
  Bij iedere module vindt de leidinggevende een korte uitleg (e-learning). Hierin wordt de leidinggevende in vogelvlucht meegenomen in alle facetten van dat thema.

  Implementatieopdrachten
  Vervolgens ontvangt de leidinggevende implementatieopdrachten. Deze implementatieopdrachten gaan eerst in op het organiseren/regelen van ‘harde’ randvoorwaarden en werken vervolgens toe naar de ‘zachte factoren’ als leidinggevende vaardigheden, houding en communicatie.

  Naslagwerk
  Bij de implementatieopdrachten zitten koppelingen naar (interne) HR-documenten, verdiepingsstof, checklists enzovoorts.

  (Online) Coaching & training
  De hele aanpak wordt ondersteund met (online) coaching en training.

  Doorontwikkeling: Naar een slim algoritme…

  De huidige deelnemers gaan door alle thema’s en onderwerpen heen. Op dit moment wordt gewerkt aan een slim algoritme waardoor automatisch modules klaargezet worden op basis van de scores. Zo krijgt iedere leidinggevende alleen die modules aangeboden die nodig zijn in het licht van zijn performancemeting.

  Middelen en Interventies

  In de aanpak wordt gebruik gemaakt van:

  • Programmamanagement
  • Ontwikkeling van online modules met ondersteunend trainingsprogramma
  • Ondersteunende vaardigheidstrainingen
  • Online coaching en begeleiding

  Opdrachtgever: Jan Linders