Onze klanten – Food Valley Academy

 • Food Valley Academy

  De uitdaging

  Hoe krijgen we meer jongeren die kiezen voor Food?

  Groenhorst, met 11 vestigingen en onderdeel van de Aeres Groep, zit midden in de Food Valley. Tegelijk ziet Groenhorst dat de instroom voor Food jaarlijks moeilijk gaat. Deels doordat Food ‘geen imago’ heeft bij jongeren, deels omdat de identiteit van de opleiding onduidelijk is. Hoe kunnen we een aantrekkelijke Food opleiding maken voor jongeren die iets met ‘food’ hebben? De kernvraag waar Groenhorst samen met Human Talent Group mee aan het werk is gegaan op weg naar Groenhorst als de gespecialiseerde Mbo Food opleider voor de Food Valley

  De oplossing

  Samen met docenten en afdelingsleiders van de afdeling Food zijn we aan het werk gegaan met het ontwikkelen van een innovatieve visie op de Food Valley Academy. Daaruit is een compleet opleidingshuis ontstaan waarbij de studenten in de eerste twee jaar meegenomen worden in alle aspecten van voeding en vervolgens door kunnen stromen naar uitstroomprofielen (retail, advies, proces, horeca).

  Intensieve samenwerking met het bedrijfsleven staat centraal. Een hoge druk in het programma, werken met groepsdynamiek en een nieuwe relatie tussen docent en leerling.

  Online leren is één van de fundamenten van het programma. Daarom is gestart met het digitaliseren van opleidingsmateriaal op een manier die de jongere aanspreekt. Thuis op de bank via je smartphone (en gekoppeld aan facebook)!

  De eerste module is inmiddels volledig opgelevert. De module Bugs ‘nd Bites. Een module waarin de studenten worden meegenomen in de achtergronden en toepassing van eetbare insecten: Future Food. Een module die in samenwerking met de universiteit van Wageningen is ontwikkeld. Het beste leermateriaal voor iedereen bereikbaar!

  Een mooi voorbeeld van een blend aan opdrachten en bijbehorende content (film, video, animatie, theorie, foto, checklists, stappenplannen, testjes, recepten, animaties) zowel online als offline. Offline samen gerechten met insecten maken en opeten natuurlijk! Kortom een mooie module, die smaakt naar meer!

  Inmiddels worden de vervolgstappen gemaakt naar de volgende voedingsmodules met als doorkijk een compleet curriculum aan voedingsmodules die een brede basis legt voor iedereen die in food werkzaam wil zijn of werkzaam is.

  Middelen & Interventies

  In de aanpak is gebruik gemaakt van:

  • Programmamanagement (ontwerp nieuwe onderwijsvisie, programmering & aanpak, activeren betrokkenheid bedrijfsleven)
  • Begeleiding van kerndocenten in eigen maken van de (nieuwe) rol
  • Blended modules voeding
  • Dagprogrammering met afwisselende dynamiek (online inspireren/leren, trainen, inspiratie, symboliek/rituelen etc.)


  Opdrachtgever: Groenhorst

 •  

   

Posted in: