Onze klanten – Bouwend Nederland


 • Bouwend Nederland

  De uitdaging

  Kiezen voor de toekomst. De bouw in 2020! Hoe krijg ik mijn leden daarin mee?

  Als branchevereniging voor bouw en infrabedrijven heeft Bouwend Nederland als doel het verenigen, verbinden en ondersteunen van haar leden. Deze ondersteuning krijgt vorm in de strategische belangenbehartiging, maar ook in concrete ondersteuning van de leden in de dagelijkse praktijk. Bouwend Nederland volgt nauwlettend de ontwikkelingen op zowel politiek-, markt-, bedrijfs- als consumentenniveau en wil haar leden zo goed mogelijk op de toekomst voorbereiden en ondersteunen.

  Voor 2013- 2020 heeft Bouwend Nederland haar strategische koers vastgelegd in “Kiezen voor de toekomst. De bouw in 2020”. Hierin wordt een zestal strategische speerpunten benoemd. De kernvraag is nu: Hoe krijg ik mijn leden hierin mee?

  De oplossing

  In de verkennende gesprekken is gekozen om te starten met een module die de leden ondersteunt om een transitie door te maken naar klantgericht denken en handelen. Zowel in concepten, als ook in gedrag. Dat is één van de strategische speerpunten van Bouwend Nederland.

  Doel van de module is de leden te ondersteunen in deze transitie. Veel bouwbedrijven zitten vast in de traditionele benadering van de markt middels strategische samenwerking met projectontwikkelaars, gemeenten etc. Dat zit in de routine en daar zijn ze veelal goed in. De leden hebben echter veel minder ervaring met het vertalen van strategische speerpunten als duurzaamheid naar een actieve lokale marktbewerking, direct gericht op de eindklant. Daar hebben de leden hulp bij nodig, het liefst zo concreet mogelijk.

  Door deze module laat Bouwend Nederland zien dat ze het belangrijk vinden om leden maximaal te ondersteunen op een vernieuwende manier die past bij de rol van een branchevereniging. Dat laatste houdt in dat Bouwend Nederland niet op de stoel van de ondernemer gaat zitten, maar met een Blended Learning programma de ondernemer op een duurzame manier wil faciliteren. Met praktische handvatten die hen kunnen helpen de vertaalslag te maken naar hen eigen praktijk.

  De module wordt ontwikkeld voor bedrijven in de omzetklasse 3-30 miljoen, voor zowel de ondernemer als zijn directe medewerkers. Uitgangspunt is een kleine module, gericht op het verhogen van omzet uit marketing en sales activiteiten, gebaseerd op de strategische speerpunten (denk aan duurzame concepten, imago, ketensamenwerking) van Bouwend Nederland. Met resultaten op korte termijn. Een korte klap, want daar hebben deze ondernemers behoefte aan.

  In de aanpak wordt gebruik gemaakt van succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Immers, dat voorkomt ‘luchtfietserij’ en laat ondernemers zien wat in het ‘hier en nu’ allemaal mogelijk is. Daarbij krijgen de deelnemers inzicht in wat de succesfactoren waren, de kosten en de baten. Zo worden zij op een praktische wijze begeleid om deze succesvolle voorbeelden te vertalen naar de eigen praktijk.

  Middelen en Interventies

  In de aanpak wordt gebruik gemaakt van:

  • Programmamanagement
  • Ondersteuning in werven van deelnemende bedrijven
  • Ontwikkeling van online module met ondersteunend trainingsprogramma
  • Ondersteunende vaardigheidstrainingen
  • Online coaching en begeleiding

  Opdrachtgever: Bouwend Nederland