De 5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

duurzame inzetbaarheid op het werk

Deel dit artikel

In onze serie ‘Duurzame inzetbaarheid – van noodoplossing naar meerwaarde’ helpen we je op weg met tips om het containerbegrip ‘duurzame inzetbaarheid’ in de praktijk te brengen. Zodat ook jouw organisatie, inclusief je medewerkers, profijt heeft van de juiste focus. Nu èn in de toekomst.

 

De focus leggen op duurzame inzetbaarheid is altijd goed. Toch zijn er factoren die je kunt inzetten om de effectiviteit van je acties op dit gebied te vergroten. Laten we eens kijken naar de 5 succesfactoren die onmisbaar zijn voor duurzame inzetbaarheid.

 

De stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic – niet in de laatste plaats doordat de rijksoverheid hier aandacht voor heeft, onder andere door subsidie beschikbaar te stellen (scrol voor de mogelijkheden naar het eind van dit artikel). Ook staat er in veel cao’s al iets over beschreven. Dat is een mooi begin, maar met de theorie alleen zijn we er nog niet. In de praktijk komt het beleid lang niet altijd tot uiting, hoezeer we er ook op willen focussen.

 • 76% van de cao’s bevatte in 2016 al afspraken over duurzame inzetbaarheid.*
 • 51% van de werkgevers heeft duurzame inzetbaarheid op de strategische agenda.**
 • 51% van de werkgevers is bezorgd over de competenties van medewerkers.***
 • 30% van de medewerkers zegt nog niets te doen aan hun ontwikkeling.***
 • 53% van de medewerkers volgt opleidingen of trainingen, vaak gericht op hun huidige functie.***
 • 65% van de medewerkers verwacht makkelijk werk te vinden bij een andere werkgever.****

 

Hoe kun je er nu voor zorgen dat het beleid niet alleen in goedbedoelde bewoordingen op papier staat, maar ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht?

 

Wie pakt de regie?

In ons vorige artikel in deze serie gaven we al aan dat duurzame inzetbaarheid begint bij de werknemer. Die is zelf in de lead. Voordat werknemers deze verantwoordelijkheid (kunnen) nemen moeten werkgevers hen vaak eerst op weg helpen. Vooral om het bewustzijn te vergroten en de ontwikkeling van werknemers te faciliteren. Dit begint bij het gesprek over hun loopbaan en ontwikkeling.

Veranderend werk is voor werknemers vaak de directe aanleiding om in beweging te komen. Ze hebben zelf bijvoorbeeld al ontwikkelbehoeften, maar maken ze dit niet proactief kenbaar. Je kunt hen helpen door hierover als werkgever met je medewerker in gesprek te gaan. Juist de intrinsieke drijfveer is waardevol en een belangrijke succesfactor. Goede gesprekken met je medewerker over diens loopbaan, ontwikkeling en behoeften zijn belangrijk, ook voor het bewustzijn en de afstemming op persoonlijke behoeften. De (toekomstige) ontwikkelingen van de organisatie en het meegroeien van werknemers zijn vaak een goed startpunt voor deze gesprekken.

 

De 5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

 

Hoe maak je nu een succes van jullie beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

 

1 Betrokkenheid

Meer betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en de koers van de organisatie kan zorgen voor meer bewustzijn over het veranderen van werk en de inhoud van functies. Dat kan de interne mobiliteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden stimuleren.

2 Goede dialoog

Goede gesprekken – vooral tussen leidinggevenden en medewerkers – zijn cruciaal om beter zicht te krijgen op organisatorische veranderingen en wijzigingen in functies. Maar ook om behoeften en ambities van werknemers beter zichtbaar te maken. Wat hebben zij nodig voor het veranderende werk?

3 Autonomie in het werk

Meer eigen verantwoordelijkheid en regie over het werk kan zorgen voor meer betrokkenheid (succesfactor 1) en een grotere intrinsieke motivatie. Het kan zorgen voor meer ruimte om informeel te leren zoals bijvoorbeeld zelfstandigen van nature meer doen.

4 De menselijke maat

Meer aandacht voor elkaar zorgt voor meer gesprekken over persoonlijke ambities en (leer)behoeften. Succesvol werken aan duurzame inzetbaarheid begint vrijwel altijd met een goed gesprek in een veilige omgeving.

5 Maatwerk

Werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. De leer- en ontwikkelbehoefte van ieder individu is anders vanwege persoonlijke ambities, behoeften en mogelijkheden. De ene keer kan een klassikale opleiding waardevol zijn, terwijl een andere keer juist een e-learning, blended learning of leren op de werkvloer passender is.

 

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid met behulp van subsidie

Wil je aan de slag met duurzame inzetbaarheid en kun je wel wat hulp gebruiken? Wij komen graag langs om te kijken welke stappen we samen kunnen zetten om duurzame inzetbaarheid praktisch te maken binnen jullie organisatie. Dit kan vanaf september 2023 met behulp van de MDIEU-subsidie, die wij voor je kunnen aanvragen.

Vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is vanaf dat moment subsidie beschikbaar voor individuele bedrijven. De subsidie is bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van je werknemers te verbeteren, en om werknemers die zwaar werk verrichten eerder te kunnen laten stoppen. Activiteiten waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld:

 • Opzetten en inrichten van online platforms voor e­-learning, en voor het stimuleren van een ontwikkelcultuur.
 • Een leernetwerk waarbinnen professionals in de sector elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren van elkaar.
 • Trainingen voor leidinggevenden in gespreksvoering over leren en ontwikkelen, competentie­ en talentontwikkeling.
 • Het ontwikkelen en inzichtelijk maken van loopbaanpaden, benodigde competenties, leerlijnen en scholingsprogramma’s in de sector.
 • Met een traject of programma een doelgroep werkenden stimuleren om zichzelf te ontwikkelen en hen begeleiden, zodat mobiliteit kansrijker wordt.
 • Programma’s ontwikkelen voor onboarding, stageplaatsen, trainee­ships, buddy systeem, leermeester en mentorschap.

 

Wil je met behulp van de MDIEU-subsidie werken aan de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

 

Bronnen

 • * Werkgeversorganisatie AWVN
 • ** Nationaal Onderzoek Over Duurzame inzetbaarheid 2016
 • *** Reat HR Benchmark 2017
 • **** CBS, duurzame inzetbaarheid per sector (2018)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang regelmatig actualiteiten en tips over onboarding, lerende organisaties, duurzame inzetbaarheid en meer...

Meer artikelen