Zorgtechnologie: Creëer een innovatieklimaat voor zorgtechnologie

Zorgtechnologie, voor betere zorg en een beter leven. Zorgtechnologie biedt een oplossing om zorgverleners te ondersteunen, te ontlasten en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Toch blijkt het vaak lang te duren voordat technologische innovaties breed worden toegepast. Hoe kunnen we het innovatieklimaat en de adoptie van zorgtechnologie vergroten?

Zorg en Technologie

Samen met Zorggroep Apeldoorn en de Provincie Gelderland hebben wij het programma “Zorg en Technologie” ontwikkeld. Dit programma neemt medewerkers mee, maakt hen vertrouwd met digitale zorg, neemt drempels weg en biedt positieve ervaringen. Kortom, een programma dat medewerkers op een positieve manier uitdaagt om samen te werken en zo te bouwen aan een innovatieklimaat waarin volop ruimte is voor zorgtechnologie.

Digitale Zorgspiegel

Het programma begint en eindigt met het invullen van de Digitale Zorgspiegel. Dit handige vragenlijst helpt je reflecteren op je eigen positie ten opzichte van digitale zorg. Het helpt je om samen in gesprek te gaan en te kijken hoe je elkaar kunt ondersteunen om digitale zorg verder te brengen in jouw organisatie op een manier die past bij jouw behoeften en standpunt.

Module 1: Wat is digitale zorg?

Digitale zorg omvat technologie die het leven gemakkelijker, veiliger, gezonder en leuker maakt. Er zijn verschillende soorten digitale zorg, waardoor er genoeg keuze is om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. In dit hoofdstuk leer je meer over de verschillende soorten digitale zorg en hoe je deze kunt toepassen.

Duur: 20 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 2: Wat zijn de voordelen van digitale zorg?

Digitale zorg wordt op verschillende manieren toegepast in de zorg. Als je de juiste vorm van digitale zorg kiest, levert dit veel voordelen op voor zowel de cliënt, jou als professional en de zorginstelling. In dit hoofdstuk leer je meer over de voordelen van digitale zorg, hoe het past binnen trends in de zorg en welke uitdagingen het met zich meebrengt.

Duur: 25 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 3: Visie en beleid

Dit hoofdstuk gaat over de visie en het beleid van jou, je team en jouw organisatie. We bespreken termen als missie, visie, kernwaarden, beleid en strategie, en ontdekken op welke manieren je samen kunt werken en bij kunt dragen aan een visie en beleid rondom digitale zorg.

Duur: 20 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 4: Bevorderen van deskundigheid

In dit hoofdstuk werken we aan het bevorderen van (onderlinge) deskundigheid en training. Vernieuwend zorgen met een nieuwe rol voor de zorgverlener en de implementatie van digitale zorg vraagt om het ontwikkelen van nieuwe competenties. Hoe kunnen we elkaar hierbij helpen, betrekken en ondersteunen in de ontwikkeling van deze competenties?

Duur: 25 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 5: Verbetering van de kwaliteit van leven

In dit hoofdstuk gaan we praktisch aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt door middel van het gebruik van digitale zorgmiddelen.

Duur: 30 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 6: Voorlichting geven

In dit hoofdstuk ga je voorlichting geven aan cliënten en familieleden om hen te betrekken en mee te nemen in het gebruik van digitale zorgmiddelen die je wilt implementeren.

Duur: 20 minuten online, 6 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 7: Multidisciplinair samenwerken

In dit hoofdstuk ga je de betrokkenheid van collega’s verkennen binnen het onderwerp digitale zorg. Ook andere afdelingen, zoals ICT of financiën, kunnen een rol spelen naast directe zorgverlening.

Duur: 25 minuten online, 5 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 8: Ethisch verantwoord handelen

In dit hoofdstuk staan we stil bij de ethische vragen en dilemma’s die de inzet van digitale zorg met zich meebrengt. Het omgaan met dilemma’s is inherent aan de zorg, juist vanwege de bijzondere situatie waarin de cliënt zich bevindt.

Duur: 20 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 9: Samenwerken en samen leren

Na het doorlopen van alle hoofdstukken heb je een eerste ervaring opgedaan met het implementeren van digitale zorg. Hoe kun je dit verder uitdragen binnen jouw organisatie? Hoe kun je anderen op een effectieve manier betrekken en helpen?

Duur: 25 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Module 10: Zorginnovatie en onderzoek

In dit hoofdstuk kijken we terug op de stappen die je hebt gezet in dit programma en werpen we een blik op de toekomst. Wat heb je bereikt en wat neem je daaruit mee?

Duur: 10 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Train-de-Trainer programma

Dit programma wordt aangeboden als een train-de-trainer programma. Het train-de-trainer programma traint leidinggevenden in vaardigheden om gedragsverandering over te brengen, te oefenen en te waarborgen. Daarnaast werken we aan kennis en deskundigheid op het gebied van digitale zorg. We ondersteunen leidinggevenden bij het implementeren van het programma, samen met medewerkers. Dit gebeurt op basis van een positieve waarderende aanpak en we laten zien hoe je aandacht kunt besteden aan leren en ontwikkeling in de dagelijkse praktijk.

Over het programma

Dit programma bestaat uit 10 modules met opdrachten en werkvormen die je individueel of samen met je team kunt uitvoeren. Het is zo opgebouwd dat je door middel van deze opdrachten en werkvormen gezamenlijk succeservaringen opdoet en digitale zorg verder kunt implementeren in jouw organisatie.

 

 

Praktische informatie

Zorgtechnologie: Creëer een innovatieklimaat voor zorgtechnologie

Sectoren

Trainingsvorm

Blended Learning Programma, aangeboden vanuit Train-de-Trainer model

Locatie

Incompany

Duur

Doorlooptijd van het programma ca 15 weken. Leren landt in de dagelijkse werkpraktijk en overleg momenten. Leidinggevenden en aandachtsfunctionarissen worden getraind in het begeleiden van het programma.

Doelgroep

Gehele organisatie

Groepsgrootte

8-12 personen

Prijs

Op aanvraag

Deel deze training

Offerte aanvragen

Bekijk ook onze andere trainingen