Seksualiteit in de zorg

Seksualiteit in de zorg. Seksueel misbruik komt nog steeds veel voor in de zorgsector. Zorgmedewerkers spelen een belangrijke rol bij het voorkomen, signaleren en adequaat handelen in dergelijke situaties. Het bevorderen van openheid over seksualiteit en het erkennen van dit probleem zijn daarbij essentieel.

Module 1 Het grotere plaatje

Cliënten in de zorg hebben dezelfde behoefte aan intimiteit en seksualiteit als ieder ander. In deze module gaan we dieper in op het rapport “Beperkt Weerbaar”. We onderzoeken de factoren die van belang zijn voor een gezonde seksuele ontwikkeling in alle levensfasen en bespreken de complexiteit hiervan voor cliënten.

Duur: 60 minuten online, 2 opdrachten

Module 2 Jij als zorgprofessional

Je eigen opvoeding en culturele achtergrond spelen een rol bij je opvattingen over seksualiteit bij cliënten. Hoe beïnvloedt dit jouw werk met cliënten en gesprekken met collega’s en ouders? Welke mogelijke valkuilen of blinde vlekken heb je bij het signaleren van seksuele behoeften van cliënten of seksueel misbruik? En in hoeverre ben je hierop alert?

Duur: 60 minuten online, 3 opdrachten

Module 3 Het creëren van een gezond klimaat

Seksuele gezondheid is belangrijk voor het welzijn van cliënten. Wat verstaan we onder seksuele gezondheid? Welke dilemma’s kom je tegen als begeleider wanneer je geconfronteerd wordt met seksuele gevoelens en gedrag van cliënten? En hoe ga je hiermee om?

Duur: 60 minuten online, 3 opdrachten

Module 4 Risico’s herkennen

Als zorginstelling of begeleider kun je onbedoeld en onbewust bijdragen aan een groter risico op misbruik van cliënten. Hoe ontwikkel je hier oog voor? Hoe voorkom je dit? Welke factoren in de opvoeding vergroten het risico dat een cliënt slachtoffer wordt van misbruik? Wat zijn de risico’s en voordelen van internet en sociale media voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB)?

Duur: 60 minuten online, 2 opdrachten

Module 5 Jouw werkomgeving

Hoe gaan jij en je collega’s in de dagelijkse praktijk om met de visie, protocollen en regels? Welke aspecten dragen bij aan het verbeteren van de situatie voor cliënten? Hoe zullen jullie deze verbeteringen realiseren en ervoor zorgen dat ze worden gewaarborgd?

Deze module bestaat in twee varianten: ambulant en residentieel.

Duur: 60 minuten online, 3 opdrachten

Module 6 Het doorbreken van handelingsverlegenheid

Welke onderwerpen met betrekking tot seksualiteit en seksueel misbruik vinden jij en je team het moeilijkst om te bespreken en aan te pakken? Hoe kun je met behulp van het vlaggensysteem onderscheid maken tussen gezond seksueel gedrag en risicovol gedrag? Hoe pak je de handelingsverlegenheid met betrekking tot de belangrijkste punten aan in jouw team?

Duur: 60 minuten online, 2 opdrachten

Module 7 Openheid en bespreekbaarheid bevorderen

Een open cultuur van gesprekken draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling van cliënten en aan het voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe voer je binnen jouw organisatie gesprekken over relaties, intimiteit en seksualiteit? Welke stappen neem je om op een meer open manier te communiceren met je collega’s?

Module 7 is beschikbaar in twee varianten voor de gehandicaptenzorg: een LVB-variant en een EMB-variant.

Duur: 60 minuten online, 3 opdrachten

Module 8 Het herkennen en aanpakken van misbruik

Welke protocollen hanteert jouw organisatie bij de omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik? Welke emoties kunnen een rol spelen bij meldingen van seksueel misbruik en hoe ga je hier zorgvuldig mee om? Welke overwegingen spelen een rol bij het melden van seksueel misbruik?

Module 8 is beschikbaar in twee varianten: ambulant en residentieel.

Duur: 60 minuten online, 4 opdrachten

Module 9 Het nemen van verantwoordelijkheid

Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen en laten zien? Dit afsluitende hoofdstuk gaat over het ondernemen van actie en het omgaan met de dilemma’s die daarbij optreden.

Duur: 30 minuten online, 1 opdracht

Over het programma

Het blended trainingsprogramma “Seksualiteit in de zorg” bestaat uit 9 modules, verspreid over 20 weken. Elke 14 dagen werk je zelfstandig aan een e-learningmodule. Hierbij verdiep je je in informatieve video’s, afbeeldingen, websites, teksten en verwijzingen. Deze vormen samen het theoretische gedeelte.

Daarnaast is er een praktijkgedeelte waarin je vragen beantwoordt en opdrachten uitvoert. Deze voer je uit op de werkplek, samen met collega’s en/of cliënten, tijdens je dagelijkse werkzaamheden en de bijbehorende overlegmomenten. Zo bouw je samen aan een gezond klimaat met betrekking tot seksualiteit

De deelnemers sluiten de cursus af met een presentatie en reflectie op jouw “persoonlijke reiskoffer”.

Train-de-trainer programma

Dit programma wordt aangeboden als een train-de-trainer programma. Het train-de-trainer programma traint leidinggevenden in vaardigheden om gedragsverandering over te brengen, te oefenen en te waarborgen. Daarnaast bieden we deskundigheidstraining op het betreffende onderwerp. We ondersteunen de leidinggevenden met behulp van onze trainers op locatie. Zo wordt het programma in de praktijk gebracht, in samenwerking met medewerkers.

We hanteren hierbij een positieve en waarderende benadering als inspiratie en voorbeeld van hoe aandacht kan worden besteed aan leren en ontwikkeling in de dagelijkse praktijk.

Praktische informatie

Seksualiteit in de zorg

Sectoren

Trainingsvorm

Blended Learning Programma, aangeboden vanuit Train-de-Trainer model.  SKJ geaccrediteerd, 28 punten voor leidinggevenden en 21 punten voor medewerkers.

Locatie

Incompany

Duur

Doorlooptijd van het programma ca 20 weken. Leren landt in de dagelijkse werkpraktijk en overleg momenten.

Doelgroep

Gehele organisatie

Groepsgrootte

8-12 personen

Prijs

Op aanvraag

Deel deze training

Offerte aanvragen

Bekijk ook onze andere trainingen