Professionele Ruimte

De zorg schreeuwt om professionele ruimte. Steeds meer zorgverleners voelen zich belemmerd in de uitoefening van hun beroep, ofwel door overmatige regelgeving of door het ontbreken van duidelijke richtlijnen. Tegelijkertijd wordt er van hen verwacht dat ze persoonsgerichte zorg en maatwerk leveren, waarbij het perspectief van de cliënt centraal staat. Hoe kunnen we de benodigde professionele ruimte herstellen om het beroep optimaal uit te kunnen oefenen?

Om in die behoefte te voorzien, ontwikkelde Human Talent Group het programma Professionele ruimte. Een programma dat gaat over het geven (als organisatie en als leidinggevende) van professionele ruimte en over het nemen (als medewerker) van professionele ruimte. Zodat we samen werken aan kwalitatief betere dienstverlening en plezier in het werk!

Module 1: Professionele ruimte

In dit thema word je gestimuleerd om in actie te komen en in gesprek te gaan met je collega’s. Niet de regels, protocollen of de gewoonten van het systeem bepalen hoe we ons werk doen, maar de behoeften, wensen en situatie van de cliënt worden opnieuw belicht. Hoe kun je excelleren vanuit het perspectief van de cliënt, rekening houdend met zijn of haar behoeften, wensen en mogelijkheden? Welke kansen en obstakels liggen er en hoe ga je daarmee om?

Duur: 30 minuten online, 6 opdrachten

Module 2: Werken op goede grond

“Communicatie is the key!” Om maatwerk te kunnen leveren, is het essentieel om vast te houden aan de bedoeling. In dit thema richten we ons op het geven en ontvangen van constructieve feedback, waardoor je je als professional gewaardeerd en erkend voelt. Om een concreet beeld te krijgen, werken we tevens met de energiebalans en gaan we in dialoog over energiegevers en energielekken.

Duur: 30 minuten online, 7 opdrachten

Module 3: Samen het team leiden

Leiderschap ligt in handen van alle medewerkers, niet alleen de managers. In de ideale situatie neemt degene die ergens het beste in is de leiding. Wanneer iedereen deze kwaliteit herkent en erkent, wordt het gemakkelijker om elkaar te vertrouwen. Hoe kun je binnen jouw organisatie initiatieven ontplooien, kansen creëren, risico’s nemen en nieuwe werkwijzen ontwikkelen? Welke stappen zijn nodig om nieuwe richtlijnen te creëren en hoe ga je hiermee om in jouw organisatie? En nog belangrijker, hoe krijg je je collega’s en je manager hierbij betrokken?

Duur: 30 minuten online, 4 opdrachten

Module 4: De kracht van verschillen benutten

Je kunt een betere professional worden door je kernkwaliteiten krachtiger in te zetten. In dit thema gaan we dieper in op hoe collega’s elkaar ruimte kunnen geven en motiveren om dit te bereiken. Met behulp van het model van Meredith Belbin wordt er een duidelijk beeld geschetst van de verschillende rollen binnen jouw team.

Duur: 30 minuten online, 3 opdrachten

Module 5: Simpel houden en doen

Iedereen wil in actie komen en iets doen waar het hart sneller van gaat kloppen, zowel van jou als van cliënten en familieleden. In dit hoofdstuk richten we ons op het behalen van resultaten. We bekijken kritisch hoe doelen worden gesteld, verantwoordelijkheid wordt genomen en actie wordt ondernomen. Natuurlijk vieren we ook successen!

Duur: 30 minuten online, 5 opdrachten

Module 6: Je eigen leider zijn

Vertrouwen hebben in jezelf en persoonlijk leiderschap durven nemen. In dit afrondende hoofdstuk gaat het om het nemen van actie en het omgaan met dilemma’s die je daarbij ervaart.

Duur: 30 minuten online, 5 opdrachten

Train-de-trainer programma

Dit programma wordt aangeboden als een train-de-trainer programma. Het traint leidinggevenden in vaardigheden om gedragsverandering over te brengen, te oefenen en ervoor te zorgen dat het beklijft. Daarnaast werken we aan kennis en deskundigheid op het onderwerp. Onze trainers ondersteunen de leidinggevenden op locatie, zodat het programma in de praktijk wordt toegepast en samen met medewerkers wordt uitgevoerd. We hanteren daarbij een positieve en waarderende benadering als inspiratie en voorbeeld voor leren en ontwikkelen in het dagelijks leven.

Over het programma

Het blended trainingsprogramma ‘Professionele ruimte’ beslaat 6 modules en duurt 15 weken. Het is een maatwerkprogramma waarin je zowel online als offline samen met je leidinggevende aan de slag gaat om professionele ruimte te creëren. Bij elk hoofdstuk krijg je één of meerdere opdrachten mee, waarbij je samen met je leidinggevende bepaalt wat professionele ruimte inhoudt, welke richtlijnen behulpzaam zijn en hoe je meer professionele ruimte kunt geven en nemen. In zeven teambijeenkomsten bouw je samen aan een omgeving waarin je vrijheid ervaart binnen de gestelde kaders bij het uitoefenen van je beroep.

Praktische informatie

Professionele Ruimte

Sectoren

Trainingsvorm

Blended Learning Programma, aangeboden vanuit Train-de-Trainer model

Locatie

Incompany

Duur

Doorlooptijd van het programma ca 15 weken. Leren landt in de dagelijkse werkpraktijk en overleg momenten.

Doelgroep

Gehele organisatie

Groepsgrootte

8-12 personen

Prijs

Op aanvraag

Deel deze training

Offerte aanvragen

Bekijk ook onze andere trainingen