Privacy

Uw persoonsgegevens bij HTG

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van onze programmas kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van gebruikers van onze (mobiele) websites en apps. Per programma verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Op deze wijzen kunnen wij persoonsgegevens verzamelen:

 • Aanmaken van een account op een (mobiele) website of in aan app. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt zoals uw e-mailadres of (gebruikers)naam. Ook kan het om de naam van de vestiging van het bedrijf of instelling gaan, waar u aan verbonden bent.
 • Gegevens over de voortgang in de programmas waaraan wordt deelgenomen.
 • Persoonsgegevens die u zelf via de app invoert zoals bij het maken van een profiel.
 • Afname van een programma waarvoor u heeft betaald. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en financile gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling).
 • Metingen die concreet inzicht geven in uw gedrag of arbeidsprestaties en die u helpen om de inhoud van de leerprogrammas zo goed mogelijk te benutten.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden gedentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden gedentificeerd.

Hoe wij met deze gegevens omgaan leest u in het vervolg.

 

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financile gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.
 • om u gebruikersinformatie, servicebericht, opdracht in het kader van het programma of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologien te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

Account

Voor onze verschillende programmas en websites en apps hanteren wij standaard n uniforme inlog mogelijkheid. Zo kunt u met n inlog en wachtwoord op al onze digitale diensten inloggen en hoeft zodoende niet meer voor elke dienst een nieuwe inlognaam en wachtwoord te bedenken en te onthouden. Overigens is het niet verplicht overal dezelfde account te gebruiken, u mag ook per dienst een aparte account aanmaken als u dat om wat voor reden dan ook liever hebt.

Cookies

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Ook zult u elke keer dat u onze websites bezoekt opnieuw moeten inloggen.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u over het gebruik van cookies worden genformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen.

Verwijderen persoonsgegevens

Als u uw account wilt opheffen en uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen, kunt u via de e-mail een verzoek hiertoe sturen. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk binnen twee weken verwijderd.

Stuur uw verzoek naar het e-mailadres: administratie@humantalentgroup.nl