Leon van Kammen

#platformengineer​ #releasemanagement​ #groundcontrol​ #linuxaddict​ #meditatie​ ​