Onze klanten – Jeugdzorg Nederland

 • TERUG NAAR GEZONDE NIEUWSGIERIGHEID

  Whitepaper leer-, trainings- en verbeterprogramma invulling Kwaliteitskader voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg ? Mei 2015

  Het leer-, trainings- en verbeterprogramma Terug naar een gezonde nieuwsgierigheid is ontwikkeld in opdracht van Jeugdzorg Nederland. Het geeft invulling aan het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg van de commissie Rouvoet. Het programma helpt medewerkers in de jeugdzorg deskundig(er) om te gaan met seksualiteit, seksuele vorming en grensoverschrijdend gedrag/misbruik.

  DE ESSENTIES VAN HET PROGRAMMA

  Door en voor de sector

  De jeugdzorg zelf constateerde een grote behoefte aan een goed trainingsprogramma over deze onderwerpen. De sector zit (en stt) dus achter de training. De inhoud komt immers voort uit de aanbevelingen van het rapport Samsom en het Kwaliteitskader van de commissie Rouvoet. Slachtoffers, professionals en experts uit de jeugdzorg zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma.

  ?Voortdurende aandacht, wisselende (werk)vormen

  Gezonde seksualiteit is een belangrijk element in de ontwikkeling van jonge mensen. Toch constateren instellingen dat veel professionals moeite hebben erover te praten. Terwijl jongeren juist vaak op de ondersteuning en bescherming van deze volwassenen zijn aangewezen. Daarom is aandacht geboden. Voortdurende aandacht, met jaarlijks nieuwe impulsen in telkens andere werkvormen. Die zijn nodig om niet in oude, veilige routines te vervallen.

  Het programma Terug naar een gezonde nieuwsgierigheid biedt zulke nieuwe vormen aan. Alle professionals in de instelling zijn vier tot zes maanden op een positief confronterende manier bezig met dit belangrijke thema.

  Aansluiten

  Het online programma is zo ontwikkeld dat het zich naar eigen behoefte laat aansluiten bij de bestaande interventies en werkwijzen van instellingen.

  Met elkaar bepalen
  In de modules komen onder meer aan de orde: de bredere context, de eigen rol en beleving van de hulpverlener, (risico)gedrag van jongeren, een gezond opvoedingsklimaat, open zijn, seksualiteit bespreekbaar maken, signaleren en bespreekbaar maken van mogelijke risico situaties en/of incidenten, handelingsverlegenheid doorbreken, verantwoordelijkheid nemen, derden inschakelen.

  Rode draad bij ieder thema is de reiskoffer, waarin de deelnemers per opdracht met elkaar bepalen waarin zij individueel/als team verder willen groeien.

  Verankeren

  Terug naar gezonde nieuwsgierigheid stimuleert het open gesprek over (on)gezond seksueel gedrag. Het nodigt uit om hier vier tot zes maanden lang wekelijks aandacht te geven. Op die manier verankert het kennis, houding en gedrag in de dagelijkse/wekelijkse routine.

  Iedereen mee

  Het programma is een mix van online zelfstudie, werkplekgerelateerde opdrachten en

  offline interventies (inspiratieworkshops & trainingen). Het hele team kan het samen volgen. Deze collectieve aanpak geeft natuurlijk een krachtige impuls.

  Aandachtsfunctionarissen of interne trainers kunnen (met een train the trainer-programma) offline interventies zelf uitvoeren. U kunt ook gebruikmaken van ervaren externe trainers die opgeleid zijn om het programma te ondersteunen.

  KORT SAMENGEVAT

  • Een programma door en voor de jeugdzorg.
  • Behandelt alle aspecten, ook alle bestaande protocollen en werkwijzen (geadviseerd vanuit het Kwaliteitskader). Zorgt daarmee dat iedereen dezelfde uitgangspunten heeft. Helpt bij implementatie en verankering van het beleid.
  • Combinatie van online en offline.
  • Flexibel aan te passen: garandeert optimale aansluiting op wat er al gebeurt.
  • Focus op handelingsbekwaamheid van leiders en professionals in het open gesprek rondom aspecten van seksualiteit, zowel positieve als negatieve.
  • Uit te voeren in combinatie met train the trainer-programma, door eigen aandachtsfunctionarissen, interne trainers, dan wel door externe hiervoor opgeleide trainers (optie).
  • Geeft een nieuwe impuls. Ieder jaar opnieuw aandacht voor het thema, telkens in andere vormen. Dit voorkomt terugval in oude routines.

  ?WAT LEVERT HET OP?

  Deelnemers verwerven de innerlijke overtuiging dat praten over seksualiteit, signaleren van grensoverschrijdend gedrag en voorkomen van misbruik onderdeel uitmaken van het werken met jeugdigen. Die overtuiging komt terug in de professionele houding/uitstraling.

  Verder levert het minder handelingsverlegenheid op, bevordert het een opener gesprekscultuur en kunt u zelf bijdragen aan proces- en/of protocolverbetering. Met als uiteindelijk effect: een veilig klimaat voor onze jongeren.

  ACCREDITATIE

  Om hun beroepsregistratie te behouden, moeten jeugdzorgprofessionals periodiek studiepunten, reflectiepunten en vrije punten halen. Door de opleiding Terug naar een gezonde nieuwsgierigheid te doen zetten zij al een flinke stap in die richting.
  De training is zowel door het SKJ geaccrediteerd als PE-online geaccrediteerd in de opleidingsruimte, d.w.z. dat zij voor het behalen van het certificaat studiepunten krijgen.
  Neem voor meer informatie contact op met Gerard Roerdink van Human Talent Group,
  gerardroerdink@humantalentgroup.nl, 06 5134 7489

   

Posted in: