Onze klanten – Nationale Bakkerij Academie

 • Nationale Bakkerij Academie

  De uitdaging

  Vakmanschap op de werkvloer!
  Hoe zorg je als branche dat het vakmanschap op de werkvloer terugkomt?

  Werkgevers- en Werknemers-organisaties in de Bakkerijbranche hebben de handen in elkaar geslagen om het vakmanschap weer op de werkvloer terug te krijgen in de vorm van de Nationale Bakkerij Academie. Aan de basis van dit initiatief stond de Strategische Visie Bakkerijsector 2010-2015: De mens centraal. De Nationale Bakkerij Academie moet er voor zorgen dat de thema’s uit deze strategische visie vertaald worden naar implementatieprogramma’s bij de leden. Met als doel: sterkere duurzame bedrijven en sterke duurzaam inzetbare medewerkers.

  De oplossing

  Het uitgangspunt bij de start van de Nationale Bakkerij Academie was dat alle verbeterprogramma’s, naast concrete verbeterslagen in de bedrijven, ook zouden leiden tot een maatschappelijke erkenning.

  Om dit te bereiken is gekozen voor een modulaire opbouw, waarin de verbetermodules als:

  • Verbeteren van de scores kwaliteitsbeoordeling brood
  • Verhogen efficiency
  • Verbeteren Machine-betrouwbaarheid
  • Et cetera

  tezamen leiden tot een erkend diploma Procesoperator niveau 2 of 3. Vervolgens zijn er leidinggevende modules ‘boven gehangen’ die de leidinggevenden helpen sturing te geven aan deze verbetermodules / processen. Deze modules dekken tegelijk het beroepsgerichte gedeeltes uit MBO 4 af.

  Vanuit de branche, het bedrijfsleven, is de regie genomen over de hele content van het programma. Uitvoerende docenten van de scholen werden middels een toelatingsassessment door specialisten uit de branche, al dan niet onder begeleiding van deze specialisten, klaargestoomd voor de uitvoering van de programma’s. Daarmee draagt het initiatief bij aan de innovatie van het leerproces en de bijscholing van docenten op de scholen.

  Complete academie

  Inmiddels staat er een complete academie waarin een scala aan programma’s aangeboden wordt aan alle leden. Van procesoperator of verkoopmedewerker tot ambachtelijke bakker. En van Mbo2 tot Mbo4. Mede door discussies over de meelheffing, het opheffen van de productschappen en autonomie grenzen met bestaande initiatieven heeft het in het begin veel moed en doorzettingsvermogen gevraagd van alle bestuurders. De Nationale Bakkerij Academie ligt nu op stoom. De naam groeit. De deelnemers zijn enthousiast.

  Middelen & Interventies

  In de aanpak is gebruik gemaakt van:

  • Programmamanagement voor het opzetten van een nieuwe stichting + businessplan
  • Persoonlijk mobiel KPI dashboard per vestiging:
   • Beoordelingen consumenten (online enquete tool HTG)
   • Performance Cultuur Metingen
  • Benchmark vestigingsresultaten / meet- beoordelingspunten / kengetallen uit de fabrieken
  • Online verbetermodules
  • Inspiratiesessies
  • Vakinhoudelijke vaardigheidstrainingen
  • Mentaliteitstrainingen
  • Commerciële en management vaardigheidstrainingen
  • Marketing campagne voor de branche

  Blijvend resultaat

  De Nationale Bakkerij Academie is inmiddels een zelfstandige stichting met een eigen manager en organisatie, bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarmee is het volledig verankerd in de sector.

  Opdrachtgever: NVB, NBOV, FNV, CNV

  Website: www.nba-opleiding.nl

 • De resultaten

  • 100

   100% draagvlak bij de leden

  • 100

   Meer dan 18 prestatie verbetermodules & programma’s die bijdragen aan succes op KPI’s


  • 40

   Opleidend van Mbo 2-Mbo 4

  • 40

   Meetbare prestatieverbetering bij de leden

  Download het verslag: Geen kwalificatie zonder motivatie. Over het stimuleren van loopbaanontwikkeling bij laagopgeleiden.
  Leven Lang Leren: de Nationale Bakkerij Academie