Performance Driven Learning


 • Een Performance Driven Learning programma valt op door:

  • Gebaseerd op de essenties van de functie
  • Opdracht gestuurd leren
  • Bewezen succesvol gedrag
  • KPI gestuurd leren
  • Blended aanpak: combinatie online en offline

  De essenties van de functie.

  Performance Driven Learning programma’s worden opgebouwd rond de essenties van de functie: wat draag ik bij aan de missie/visie/strategie van mijn bedrijf + hoe meet ik mijn effectiviteit & resultaten? Deze manier van kijken naar een functie is gebaseerd op Result Orientated Job Discription. Het voordeel van deze manier van kijken naar een functie is dat het inspirerend, actiegericht en gericht is op de bijdrage aan strategische doelen.

  vrouw succes vieren light

  “Insanity is doing the same thing, over and over again and expecting a different result”

  -Einstein

  Opdracht-gestuurd leren als ‘trigger’ voor nieuw, of ‘geen-routine’ gedrag.

  Als je hetzelfde blijft doen als in het verleden zal je geen andere resultaten boeken. Wekelijks krijgen de deelnemers aan een Performance Driven Learning programma daarom online implementatie opdrachten aangeboden die hen uit de comfortcirkel trekken en laten experimenteren met (nieuw) gedrag waarvan we weten dat het hen helpt om effectiever te worden. Deze implementatie opdrachten zijn klein, concreet en meetbaar. Door iedere week deze opdrachten uit te voeren, ontstaat gedragsmodellering wat, over een langere periode leidt tot internalisering en daarmee duurzame verandering. (Zie gedragsmanagement o.a. prof. Dr. Theo B.C. Poiesz, Triade-model en Organizational Behavioral Modeling Aubrey Daniels)

  Gebaseerd op bewezen succesvol gedrag, voortbouwen op successen

  Om de deelnemers ook in staat te stellen daadwerkelijk met succes de implementatie opdrachten uit te voeren, krijgen de deelnemers bij iedere uit te voeren implementatie opdracht de juiste kennis, houding en vaardigheden aangeboden die hen helpt om de opdracht met succes uit te voeren. Gebaseerd op bewezen succesvol gedrag, veelal uit de eigen organisatie. Het is veel geloofwaardiger als een collega (rolmodel) uitlegt hoe hij of zij het verschil maakt dan wanneer een trainer, adviseur of leidinggevende uitlegt hoe je het verschil kan maken. (Succes Case Method, Robert O. Brinkerhoff)

  KPI-gestuurd leren.

  De basis van ieder programma is een individuele ‘nulmeting’: hoe presteer ik nu op de KPI’s van mijn functie?

  Deze KPI’s worden weergegeven in een eigen Online Performance Dashboard. Het doel is dat de deelnemers, met ondersteuning van het programma, de resultaten uit de nulmeting gaan verbeteren. Zowel tussentijds als aan het eind van het programma worden de resultaten opnieuw gemeten zodat de deelnemers de voortgang kunnen zien en natuurlijk de successen kunnen vieren. Zo verbeteren zij de eigen prestaties en daarmee die van uw bedrijf.

  dashboard

  Combinatie met Offline interventies: Blended aanpak

  Blended houdt in dat er een optimale balans gezocht wordt tussen Online (meten van KPI’s, inspireren, ontwikkelen, leren, begeleiden en implementatie-opdrachten) en diverse type Offline interventies als Large Scale Interventions, Mentaliteits-, Vakinhoudelijke- en Algemene Vaardigheidstrainingen en Inspiratiebijeenkomsten, die elk hun eigen specifieke functie hebben in het ontwikkelproces naar betere resultaten. Een (kosten)efficiënte en effectieve aanpak met een grote impact.