Performance Driven Learning


 • Met Performance Driven Learning Meetbare Verbetering

  Door met elkaar te focussen, gerichte doelen te stellen en een gericht ondersteunend (online & offline) programma aan te bieden aan alle medewerkers kunnen organisaties drastisch in beweging komen.

  Kijkt u als voorbeeld naar de resultaten van een van onze programma’s. Het programma draaide bij een winkelketen met zowel franchisers als eigen filialen. De eigen filialen draaiden niet naar tevredenheid, integendeel, zij draaiden een negatieve percentuele groei. Daarom is gestart met een prestatie verbeter programma voor de eigen winkels. Het prestatie verbeter programma leidde tot significante omzetgroei. Een duidelijk snellere groei dan van de ondernemers. Dit was nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van het bedrijf.

  Het kan dus anders

  Return On Investment van training en opleiding hoeft dus niet ingewikkeld te zijn. Het vraagt om:

  • Een goede voorbereiding
  • Een doordacht programma (geen eenmalige training meer)
  • Dat zowel online als offline aangeboden wordt
  • Gebaseerd op ‘best practices’, bewezen succesvol gedrag uit de eigen organisatie
  • Gekoppeld aan persoonlijke KPI’s: eigen Performance Dashboard (afgeleid van de strategie)
  • Met continue, wekelijks, implementatieopdrachten die leiden tot resultaatsverbetering
  • Wat zowel online als offline gemonitord wordt
  • Gedurende een langere periode zodat gedrag kan inslijten
  • En geleid wordt door de leiders

  Kortom, met Performance Driven Learning programma’s van Human Talent Group hebt u een manier in handen om een flinke voorsprong te creëren, of uit te bouwen en vast te houden. En dat lukt. Zo blijkt telkens weer in de praktijk.


  Neem contact op