Selecteer een pagina

Betekenisvol leren

Merkbaar, zichtbaar het verschil maken

Jij wil dat jouw opleidingsprogramma’s impact hebben! Dat ze gewaardeerd worden én leuk en zinvol zijn! Nog belangrijker, omdat ze effect hebben.

Met onze methode van Betekenisvol Leren en Ontwikkelen helpen wij medewerkers in de zorg verder op onderwerpen die voor hen van wezenlijk belang zijn. We leggen je graag uit hoe we dat doen.

Leren en werken vanuit de bedoeling

Leren is het resultaat van betrokkenheid en inhoud. De inhoud is wat we leren. Betrokkenheid bepaalt of en hoe we leren. Betrokkenheid maakt nieuwsgierig, wakkert creativiteit aan, moedigt aan om levenslang te leren.

Al onze programma’s starten bij de bedoeling: hoe draagt dit bij aan goed leven voor de cliënt en mooi werk voor de professional? Dat is wat de professional positief raakt, energie geeft.

Ontwikkeling van talent
Leren maximaal laten landen

Leren leuk maken: blended leren

Blended leren zorgt voor een mooie afwisseling tussen offline leermomenten en online leermomenten. Daarbij kan je met online leren de mooie verhalen van je organisatie heel dichtbij brengen. De inspirerende voorbeelden en de successen laten zien, cliënten en verwanten aan het woord laten, zo komt het heel dichtbij.

Wij combineren online leren en offline leren op zo’n manier dat het voor de deelnemers een heel natuurlijk ervaring wordt, vanzelfsprekend, leuk en inspirerend.

Leerklimaat

Leren leuk maken start met een fijn leerklimaat waarin je je vrij voelt, veilig voelt te mogen experimenteren met nieuw gedrag en daarin wordt gestimuleerd. Waarin je aandacht hebt voor wat goed gaat en hoe je dat samen verder brengt.

Het ontwikkelen van dat klimaat staat centraal in onze begeleiding.

Ontwikkeling van talent
Leren maximaal laten landen

Leren goed ontwerpen: In het werk leren

Leren leuk maken staat en valt met een goed ontwerp. Een ontwerp dat lichtvoetig is, kan landen in de dagelijkse praktijk en waar iedereen het positieve effect van ervaart. 

Wij laten het leren maximaal landen op de werkvloer. In de bestaande overlegstructuur en -momenten. Aansluitend op dat wat speelt. Zodat het er niet ‘bovenop’ komt maar versterkend werkt.

Leider, trainer, coach

Leidinggevenden vinden het prettig wanneer zij concrete handvatten krijgen waarmee zij gericht hun team kunnen ontwikkelen. Zij willen hun team maar al te graag verder brengen. Zij zijn op zoek naar hoe ze dat op een goede manier kunnen invullen.

Wij trainen de leidinggevenden in hun rol als leider, trainer en coach in de programma’s. De werkvormen helpen hen samen met het team aan de slag te gaan. Zo kan ieder teamlid tot bloei komen.  

Ontwikkeling van talent
E-Learning Nederland

Focus op samen en doen

Programma’s krijgen pas echt impact in de praktijk als je het samen met je collega’s doet. Samen bereik je meer! 
Daarom zijn onze programma’s zo ingericht dat ze grote groepen van medewerkers tegelijk mee kunnen nemen. Zo ontstaat er een kritische massa die daadwerkelijk merkbaar, zichtbaar het verschil gaat maken.

Samen lukt altijd!

Leren vraagt om aandacht en betrokkenheid van iedereen.  Wij helpen je graag bij het ontwikkelen van een positief stimulerend leerklimaat, het maken van een goed en een gedragen ontwerp en het actief betrekken van de alle leidinggevenden. Want: samen lukt altijd!.

Snel meer uit leren?

Meer weten over hoe je merkbare, zichtbare verandering kunt realiseren met e-learning en blended learning? Neem contact met ons op en wij helpen je verder.