Blended Change


 • Hoe vertaal ik het naar de werkvloer?

  In de praktijk is het vaak lastig om een vertaalslag te maken van abstracte begrippen als customer intimacy, operational excellence of nieuwe kernwaarden naar het gedrag van medewerkers. Uit meerdere onderzoeken, onder andere van Mankins & Steele – Harvard Business Review, blijkt dat bedrijven slechts 40 tot 60 procent van het potentieel van hun strategie realiseren. In het algemeen door tekort aan aandacht voor de executie. Vaak zien leidinggevenden het belang van de beweging die zij willen maken met hun bedrijf en begrijpen zij op organisatieniveau hoe die beweging eruit moet zien. Maar hoe neem je al je medewerkers daarin mee? En hoe hou je het vast?

  Excellence in execution is CEOs’ number-one concern today

  (Latest CEO Challenge Survey) – Harvard Business School

  Liefst zo concreet mogelijk!

  Medewerkers op de werkvloer hebben in het algemeen behoefte aan een concrete invulling. Wat vraagt de (nieuwe) strategie precies van mij? Zij willen antwoorden op vragen als: Wat doe ik nu? Wat zal ik moeten aanleren? Wat zal ik moeten afleren? Wordt er nu echt iets anders van mij verwacht? Moet ik anders gaan presteren? (Heeft het consequenties voor mijn individuele doelen?) Of, kan ik hetzelfde blijven doen als vroeger en gebruiken we nu alleen andere woorden?

  Het waait wel weer over…

  Omdat de concrete vertaalslag vaak ontbreekt (het kan lastig zijn, of soms lijkt het juist zo ‘vanzelfsprekend’ dat het management er vanuit gaat dat de medewerkers wel zullen begrijpen wat het voor hen betekent) blijven veel (nieuwe) missies, visies of strategieën vaak papier en verandert er feitelijk niet veel in het gedrag van de medewerkers. ‘Het waait wel weer over’, zeggen de ervaren medewerkers.

  waait-wel-shut_137188859
  Als de wind van verandering waait, bouwen sommigen windschermen, anderen molens en sommigen laten het gewoon over zich heenkomen en verroeren niet, zelfs al is het een fikse storm.

  Implementeren = inslijten … over een langere periode … zonder vrijblijvendheid

  Een (eenmalige) training of personeelsbijeenkomst helpt in bewustwording en inspiratie. Maar in de alledaagse praktijk dooft het enthousiasme al snel weer uit en is er feitelijk niet veel veranderd. Om dat te voorkomen hebben medewerkers een helpende hand nodig die hen helpt de missie, visie en strategie te vertalen naar hun eigen gedrag. Heel concreet, tastbaar, meetbaar, zodat zij hun eigen succeservaringen kunnen opdoen met de nieuwe manier van werken. En over een langere periode, zodat nieuw gedrag kan inslijten, eigen gemaakt kan worden. En… niet vrijblijvend. Succesvolle implementaties worden bepaald door ‘willen’, ‘kunnen’, maar ook ‘moeten’. Moeten is dan een combinatie van 1. De leidinggevende die er echt voor wil gaan, 2. De gedachten en overtuigingen over de verandering 3. De sociale druk die gemobiliseerd kan worden om te veranderen en 4. Controle die uitgeoefend wordt op, maar ook die je zelf ervaart in het proces van ontwikkelen. Metselaar & Cozijnsen, 2011.

  A good idea is about ten percent and implementation and hard work and luck is 90 percent

  Guy Kawasaki

  Focus op implementatie

  Human Talent Group is gespecialiseerd in het ontwerpen van blended programma’s (combinatie van online instrumenten en offline interventies) die:

  1.  zich focussen op de implementatie van een (nieuwe) visie en strategie of terreinen van performance verbetering
  2. medewerkers op hun eigen functie- en invloedniveau de visie en strategie laten begrijpen
  3. enthousiasme en energie vrijmaken bij medewerkers voor de visie en strategie
  4. de energie richten op meetbare prestaties binnen de eigen functie (afgeleid van de visie en strategie)
  5. stapsgewijs het nieuwe gedrag inslijten zodat het ‘van de medewerkers zelf wordt’.

  Kortom, focus op implementatie.