Evidence Based Improvement


 • Voorspelbaarheid versus realiteit

  Klanten willen voorspelbaarheid, willen garanties, zekerheid, rendement. Er is dus steeds meer aandacht voor beheersing, controle, meetbaarheid. Online change methodes of online ontwikkelmethodes bieden die garantie. Alles wordt inzichtelijk, volgbaar, meetbaar. Maar is daarmee dan alles gezegd?

  In de afgelopen 4,5 jaar hebben wij bij veel klanten mogen experimenteren met Online Change en Performance Driven Learning. Zo hebben we het vak van adviseur en trainer ingrijpend zien veranderen. Ingrijpend omdat het ook een ‘attitude’ verandering van de adviseur of trainer vraagt en dat is lastig.

  Tegelijk is de (goede) adviseur of trainer een onmisbare schakel in het proces. Misschien nog steeds wel de bepalende factor voor het succes! Dat heeft te maken met het feit dat veranderen geen plan is, maar een optelsom van interacties tussen mensen.

  It is not “what should I do” that is the relevant question, but “what am I doing right now”.

  Ralph Stacey

  Complexiteit van veranderen en ontwikkelen

  Verandering ontstaat niet door een plan, maar juist door wat je doet. Het ontstaat door interacties tussen mensen. (Zie samenvatting complex responsive process, Ralph D. Stacy) Zodra je het over interacties tussen mensen hebt, dan heb je het over macht, dominantie, angst, onzekerheid, weerstand. Allemaal zaken die niet exact in een plan of online te vatten zijn. Je kunt er rekening mee houden, maar hoe het plaatsvindt, wanneer het plaatsvindt, bij wie en tussen wie het plaatsvindt is allemaal lastiger te vatten. Een plan geeft wel richting, het maakt duidelijk welke stappen er gemaakt gaan worden op weg naar betere prestaties, maar het enige waardoor het in beweging komt is interactie tussen mensen. Daaruit ontstaan patronen. ‘Wat de baas roept’ heeft veel minder effect dan wat er op de vloer gebeurt.

  Sensitivity of the weak signals

  De sensitivity of the weak signals waarmee de goede adviseur of trainer zich onderscheidt is van onmisbaar belang om die interactie waar te nemen en daarop te acteren. Het gaat in onze ogen om aandacht op beheersing, control, meetbaarheid en tegelijk ruimte voor gevoel, voor intuïtie. Waarbij de adviseur of trainer voortdurend oog heeft en houdt voor wat er feitelijk gebeurt en dat als uitgangspunt neemt voor de volgende interventie.

  Verrijking van het instrumentarium

  Online toepassingen vormen een verrijking van het instrumentarium van de adviseur of trainer. Het zorgt ervoor dat hij meer impact en een groter bereik heeft, efficiënter kan werken, het proces duidelijker kan volgen en andere interacties aan kan gaan. Kortom het vergroot zijn vermogen om daadwerkelijk bij te dragen aan de prestaties van het bedrijf.

  Het ‘vak’ blijft overeind. Beter nog, er wordt een veel grotere aanspraak gemaakt op de essentie van het ‘vak’. Als je namelijk aan het trainen bent, dan ben je ook echt aan het trainen en ben je dus geen veredelde docent of voorzitter. Als je aan het adviseren bent, dan ben je ook echt met de kern van de advisering bezig. Zoals het op basis van je sensitivity voor wat er echt gebeurt, interacties aan te gaan en te sturen op betere prestaties.

  Nieuwe businessmodellen?

  De toekomst zal inderdaad nieuwe businessmodellen opleveren. Vanuit Human Talent Group werken wij vanuit Business Modelling. Daarbij kijken we per situatie wat een gezond businessmodel is voor alle partijen. Voor echte toegevoegde waarde wordt en zal altijd goed betaald (moeten) worden. Maar, dat kan ook. Het gaat uiteindelijk om het rendement van de advies- of trainerseuro en niet om de kostprijs.