Duurzame inzetbaarheid: de employee journey

Deel dit artikel

In onze serie ‘Duurzame inzetbaarheid – van noodoplossing naar meerwaarde’ helpen we je op weg met tips om het containerbegrip ‘duurzame inzetbaarheid’ in de praktijk te brengen. Zodat ook jouw organisatie, inclusief je medewerkers, profijt heeft van de juiste focus. Nu èn in de toekomst. In dit artikel gaan we dieper in op de intrinsieke motivatie van je werknemers en op de employee journey. Twee waarden die hun bijdrage leveren aan de 5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is niets nieuws. Hoewel term op zich pas sinds enkele jaren wordt gebruikt, is het onder noemers als ouderenbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, talentontwikkeling en employability al langer bekend. In 2012 vond een belangrijke omslag plaats richting de structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde 4 miljoen euro beschikbaar voor een grootschalig project waaraan honderden bedrijven en organisaties meededen. Sindsdien staat het thema steeds prominenter op de beleidsagenda’s van organisaties en is het in veel cao’s opgenomen.

Het is belangrijk dat duurzame inzetbaarheid binnen de hele organisatie wordt gedragen. Alleen door dit met elkaar te doen, kun je ervoor zorgen dat het een succes wordt. Als werkgever bied je alle tools die nodig zijn om duurzame inzetbaarheid optimaal te integreren in de organisatie. Tegelijkertijd is de werknemer gemotiveerd, staat die open voor verdere ontwikkeling en kijkt die graag vooruit om kansen te benutten.

 

Intrinsieke motivatie

Het is van belang dat je medewerker een sterke intrinsieke motivatie heeft om te willen werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Bij zelfstandig ondernemers en freelancers zie je dat zij vaak van nature werken aan hun eigen ontwikkeling vanuit zelfregie en een sterke autonome drijfveer. Zij zijn zich vaak goed bewust van de diverse marktwerkingen en bewegen hierin mee om bestaand werk te kunnen houden en nieuw werk te kunnen binnenhalen. Het helpt hen te anticiperen op veranderingen en vernieuwingen.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat er verschil zit qua duurzame inzetbaarheid tussen zzp’ers en werknemers in vaste dienst. Zo geven zzp’ers aan langer door te willen werken, en hebben zij minder behoefte aan opleidingen en cursussen (formeel leren). Dit komt voornamelijk doordat hun werk beter aansluit bij hun competenties en doordat zelfstandigen meer mogelijkheden hebben om op de werkvloer te leren (informeel leren). “Zij vinden hun werk gevarieerder en gevarieerd werk biedt meer mogelijkheden om brede inzetbaarheid te ontwikkelen.”

 

Employee journey

Nu we weten dat gevarieerd werk vaak een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie en bredere inzetbaarheid, is het goed om in te zoomen op de employee journey en omscholing. Je wilt niet alleen dat je medewerkers nu de juiste kennis in huis hebben, maar ook dat zij toekomstbestendig zijn. Dit doe je door hen ook vaardigheden te laten leren die relevant zijn voor een (mogelijke) toekomstige functie, naast competenties die voor hun huidige functie van belang zijn.

Wanneer je als werkgever de 5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid actief inzet en je focust op de intrinsieke motivatie en competenties van je medewerker, dragen jullie allebei bij aan duurzame inzetbaarheid. Deze aanpak zorgt ervoor dat je medewerkers graag binnen je organisatie blijven werken, omdat er proactief wordt meegedacht over hun ontwikkelpotentieel. Je focust namelijk op passie en kansen. Als blijkt dat de ambities van je medewerker toch minder goed blijven passen binnen je organisatie, dan heb je een mooie bijdrage kunnen leveren aan diens verdere ontwikkeling. Dat is niet alleen waardevol voor de werknemer, maar draagt ook bij aan een positieve beleving van jullie als werkgever, en een positieve offboarding. Op deze manier kun je je medewerkers ook boeien en binden, en – als ze dan toch vertrekken – tot een ambassadeur voor je bedrijf maken. Dit realiseert een echte win-winsituatie.

In het volgende artikel in deze serie over duurzame inzetbaarheid gaan we in op boeien en binden.  Kun je niet wachten? Neem dan contact met ons op om te zien wat Human Talent Group kan betekenen voor jou als het gaat om het thema duurzame inzetbaarheid en vele andere trainingen en cursussen. Voor projecten die duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie bevordert, heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen: MDIEU. Hierdoor kunnen projecten zoals trainingen, of het ontwikkelen van e-learnings over gezondheid en veiligheid, subsidie ontvangen. Stuur ons een mail voor de mogelijkheden info@humantalentgroup.nl.

Vincent Visser

Vincent Visser

#onlinemarketing #websites

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang regelmatig actualiteiten en tips over onboarding, lerende organisaties, duurzame inzetbaarheid en meer...

Meer artikelen