Train-de-trainer deel 1: activeren van de deelnemers

Deel dit artikel

Hoe zorg je ervoor dat de deelnemers geactiveerd worden tijdens de training en vooral erna om het toe te passen? Human Talent Group heeft een voorkeur voor blended leertrajecten, waarbij digitale leermiddelen worden afgewisseld met bijeenkomsten met een trainer. Wij bieden zelf trainingsprogramma's aan, vaak gericht op het opleiden van medewerkers om als trainer op te treden. Het trainen van trainers is belangrijk omdat het leidinggevenden leert hoe ze hun kennis effectief en op een leuke manier kunnen delen, waardoor nieuwe inzichten zich gemakkelijk door de hele organisatie kunnen verspreiden. Dit heeft uiteindelijk als doel om medewerkers te laten excelleren en de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.

Tip 1 van 11: Achterhaal het kennisniveau en de ervaring van de deelnemers.

Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, willen we je eraan herinneren dat het achterhalen van het kennisniveau en de ervaring van de deelnemers essentieel is. Alleen dan kun je de inhoud en opzet van de training aanpassen en laten aansluiten op het niveau en de ervaring van de deelnemers en hen tegelijkertijd uitdagen om steeds meer te leren.

Als de inhoud van de training ver boven of onder het kennisniveau van de deelnemers ligt, verliest de training effect. Als deelnemers al bekend zijn met de inhoud, passen ze niets nieuws toe in de praktijk, en als de inhoud te moeilijk is om te begrijpen, weten ze niet hoe ze het moeten toepassen.

Er zijn verschillende manieren om het kennisniveau en de ervaring van de deelnemers te achterhalen, bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan over hun persoonlijke doelen, de kennis van de deelnemers te testen, of de deelnemers de mogelijkheid te geven om voorafgaand aan de training de theorie op eigen tempo door te nemen, opdrachten te maken en feedback te ontvangen.

Aangezien deelnemers niet met een gelijk kennisniveau en dezelfde ervaring beginnen, moet je als trainer rekening houden met verschillende niveaus. Dit kun je bijvoorbeeld doen door met verschillende groepen of opdrachten te werken, deelnemers met meer ervaring uit te dagen, of de groep te splitsen als het niveauverschil te groot is.

Tip 2 van 11: Maak de training praktijkgericht.

Door zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden in de training te verwerken, vergroot je de kans op herkenning, bewustwording en toepassing van de opgedane kennis. Om aan te sluiten bij de manier van leren van alle deelnemers, kun je de praktijksituatie van deelnemers als uitgangspunt nemen.

Als de training is bedoeld voor mensen in hetzelfde werkveld en dezelfde functie, kun je bijvoorbeeld voorafgaand aan de bijeenkomsten deelnemers vragen om een aantal voorbeeldsituaties voor te bereiden en deze te delen. Tijdens de bijeenkomst kun je deze input verwerken in de voorbeelden en oefeningen van de training, en de deelnemers in groepen deze praktijksituaties laten bespreken aan de hand van de lesstof. Aan het einde van de bijeenkomst vraag je iedereen om een praktisch doel te stellen en dit te delen met de groep. Dit sluit aan bij tip 1, waarin je met de deelnemers in gesprek gaat over hun persoonlijke doelen.

Tip 3 van 11: Zorg voor actieve deelname van deelnemers.

Als trainer wil je natuurlijk het beste uit je deelnemers halen en ervoor zorgen dat zij gemotiveerd blijven om te leren en zich te ontwikkelen. Het laten maken van tekeningen, rollenspellen en het bespreken van actuele situaties zijn daarbij waardevolle tools. Door deze methoden toe te passen, maak je de deelnemers bewust van de invloed die zij hebben op anderen en hun eigen ontwikkeling.

De tekeningen van de leerling, cliënt of klant fungeren als een rode draad tijdens de training en bieden een concrete manier om te praten over situaties waar deelnemers mee te maken kunnen krijgen. Door vragen te stellen als “Wat betekent deze situatie voor jouw leerling, cliënt of klant?” en “Hoe helpt dit jouw leerling, cliënt of klant?”, help je deelnemers om zich te verplaatsen in de ander en te begrijpen hoe hun eigen gedrag invloed kan hebben.

Ook het spelen van rollenspellen en het bespreken van actuele situaties hebben een vergelijkbaar doel. Door te ervaren welk effect gedrag heeft in verschillende situaties, kunnen deelnemers hun eigen gedrag beter begrijpen en leren hoe zij dit kunnen aanpassen om anderen beter te helpen.

Het uiteindelijke doel van deze trainingstechnieken is om deelnemers bewust te maken van hun eigen self-efficacy. Door te leren en zich te ontwikkelen, kunnen zij niet alleen hun eigen prestaties verbeteren, maar ook het gedrag, de kennis, vaardigheden en het welzijn van anderen bevorderen. Dit besef van eigen kunnen en impact op anderen zorgt voor een hogere motivatie en betrokkenheid bij de training.

Kortom, door deze methoden te gebruiken als trainer, help je deelnemers om bewust te worden van hun eigen invloed en hen te motiveren om zichzelf verder te ontwikkelen. En dat is uiteindelijk wat elke trainer wil bereiken: de beste versie van de deelnemer naar boven halen.

Deze tips zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoek naar de Transfer of Training aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang regelmatig actualiteiten en tips over onboarding, lerende organisaties, duurzame inzetbaarheid en meer...

Meer artikelen