Brancheorganisaties

 • Welkom

  Brancheorganisaties kijken vooruit, zien de ontwikkelingen en trends en maken (strategisch) beleid om hier als branche succesvol op te acteren. Dat kan variëren van ‘implementeren van duurzame concepten’ en ‘vergroten van innovatief vakmanschap’ tot ‘vitaliteit van medewerkers en bedrijven’. Maar, hoe krijgt u daar al uw leden in mee?

  Handen opgestoken stemmen light

  Human Talent Group is gespecialiseerd in het ontwikkelen van brancheversterkende programma’s voor de leden van branche-, werkgevers- of werknemersorganisaties waarin wij de vertaling maken van uw visie en beleid naar daadwerkelijke implementatie en meetbaar resultaat bij de leden. Vanuit de overtuiging dat Brancheorganisaties juist nu hard nodig zijn en vanuit de overtuiging dat ondernemers in de praktijk vaak een concrete helpende hand nodig hebben om de visie en het beleid van een brancheorgansatie echt te vertalen naar hun eigen praktijk.

  Uw vragen centraal

  Bestuurders die in hun branche inmiddels succesvol een Online Change of Performance Driven Learning programma hebben doorgevoerd, hadden ook vragen voordat zij hier aan begonnen. Hieronder staan de vragen die wij van hen kregen. Wellicht leven bij u dezelfde vragen. Maar ook als u een andere vraag heeft, dan kunt u die in de rechterkolom stellen. Wij beloven u een snel antwoord.

  Waarom doen jullie dit?

  Voor veel van uw leden is het lastig al hun medewerkers mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen, trends, nieuwe eisen van de markt en/of klanten. Brancheorganisaties kunnen als geen ander van grote toegevoegde waarde zijn voor hun leden, door de inkoop- en ontwikkelkracht te bundelen, kennis te delen en een succesvolle implementatie professioneel te (laten) ondersteunen.

  Wij ontwikkelen brancheversterkende programma’s waarin we alle leden van de branche (ondernemers en medewerkers) meenemen in de ontwikkelingen en hen helpen dit concreet te vertalen naar hun bedrijf, hun markt. Wij kennen de dynamiek van een brancheorganisatie, door onze jarenlange ervaring in veel verschillende bedrijfstakken. We begrijpen die dynamiek, helpen graag om deze in de goede richting te krijgen en met elkaar successen te boeken. Onze drive is het succes van uw leden: ondernemers en medewerkers. Daar ligt ook onze kracht. Sterke ondernemers en sterke medewerkers zorgen voor duurzame sterke bedrijven. En vormen zo samen een duurzame sterke branche.

  Wat doen jullie precies?

  De start is een brancheorganisatie die een strategische visie heeft op haar branche, de richting waarheen de leden zich moeten ontwikkelen en daarin haar leden wil mobiliseren. Immers, een visie en strategie op je branche schrijf je niet om het vervolgens papier te laten, je wilt er samen iets mee realiseren, alle leden in mee krijgen en zo die sterke branche worden, blijven of uitbouwen.

  Wij helpen om (onderdelen of thema’s uit) die visie en strategie te vertalen naar implementatieprogramma’s voor de leden. Implementatieprogramma’s die de ondernemer en zijn/haar medewerkers helpen, aan de hand nemen, om die visie en strategie succesvol uit te gaan voeren. Op een meetbare manier waardoor we de meerwaarde aan kunnen tonen bij de ondernemers, want dat is wat ondernemers aanspreekt.

  Deze implementatieprogramma’s bouwen wij online. Het voordeel van online is dat het bereik groot is en dat alle leden met dezelfde boodschap en aanpak bereikt worden. Bovendien kunnen individuen op een voor hunzelf geschikt moment participeren, hetgeen de motivatie en aandacht voor de implementatie enorm stimuleert.

  De uitvoering van deze implementatieprogramma’s organiseren wij samen met trainers, adviseurs en deskundigen die een bewezen trackrecord hebben in de betreffende branche. Zo helpen wij brancheorganisaties om hun strategische visie op de branche bij de leden daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

  Waarom is het voor onze branche interessant

  Met de methode voor Online Change & Performance Driven Learning van Human Talent Group heeft u een bewezen succesformule in handen, die u helpt om uw visie of strategie voor de branche of sector met succes te vertalen naar uw leden. U versterkt daarmee de toegevoegde waarde van uw brancheorganisatie voor uw leden. Door de meetbare resultaten toont u aan dat uw visie of strategie leidt tot gezondere en sterkere bedrijven. En gezonde en sterke bedrijven zijn het fundament onder een gezonde en sterke branche.

  Past het bij onze branche?

  De aanpak van Online Change & Performance Driven Learning is geschikt voor alle branches. Dat komt omdat wij in de ontwikkeling van de programma’s samen met alle specialisten uit de branche in de huid van de ondernemer en de medewerkers kruipen, om een programma te bouwen dat echt bij hen past. Doordat het online is, kunnen wij een herkenbaar programma maken dat dichtbij is en praktisch aansluit bij de werkelijkheid van de ondernemers. Wij hebben inmiddels voor verschillende branches, van wonen tot technische groothandel, van supermarkt tot aannemer en van bakker tot procesoperator programma’s gemaakt. Voor branches met grote bedrijven en branches met juist heel veel kleinere bedrijven. Kortom de aanpak of methode past op iedere branche, de invulling is zo kleurrijk als branches in Nederland zijn.

  Wat is het belang voor de medewerkers?

  Medewerkers zijn gebaat bij sterke bedrijven, immers dat geeft je baanzekerheid en het beste toekomstperspectief. Dat staat voor zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vast. Bedrijven zijn gebaat bij krachtige vitale medewerkers. Ook hierin ligt een gezamenlijk belang voor zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Om dat gezamenlijke belang te versterken richten wij regelmatig onze brancheversterkende programma’s zo in dat medewerkers, die met succes de visie – strategie – verbeterdoelen hebben doorgevoerd in hun branche, ook een erkend diploma halen. Dat zijn dan bijvoorbeeld diploma’s op Mbo 2/3/4 niveau of op Hbo AD of Bachelor niveau. Zo wordt het bedrijf (meetbaar) sterker en ontwikkelen de medewerkers zich op een manier die ook een algemene maatschappelijke waarde heeft.

  Hoe krijg ik er mijn leden er in mee?

  De wil om samen de visie en strategie voor uw branche echt in de praktijk te realiseren is doorslaggevend voor succes., Wilt u er voor gaan dat een goed plan geen papier blijft, maar gedrag op de werkvloer wordt? Dat start bij de bestuurders die hun nek uit durven te steken om daadwerkelijk dingen gedaan te krijgen in de branche. Dat is immers lang niet altijd eenvoudig. Op alle manieren helpen wij deze bestuurders om de leden er in mee te krijgen. In de eerste plaats door een succesvolle aanpak te ontwerpen en deze te bewijzen bij een aantal (informeel leidende) ondernemers in de branche. Vervolgens door campagne voorstellen te maken en een marketingaanpak te ontwikkelen voor de uitrol over alle ondernemers, waarbij we gebruik maken van alle natuurlijke momenten en (regio)bijeenkomsten die er al zijn in de branche. Het gaat zelfs zover dat wij, voor brancheorganisaties, met ons netwerk van succesvolle (sales)trainers, alle leden persoonlijk bezoeken en overtuigen om daadwerkelijk deel te nemen aan de programma’s. Zo helpen wij u om alle leden te activeren en aan de slag te gaan met de visie en strategie voor uw branche.

  Hoe kom ik met jullie in contact?

  De meest eenvoudig manier is door u aan te melden voor een kennismakingsgesprek of een presentatie aan uw MT. U kunt ook eerst oriënterend kennismaken tijdens een onderweg naar huis bijeenkomst, ontbijtsessie of anders. Dat kunt u hier doen.

   

  Uw vraag stellen


  Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   

 •  

  Interessante feiten

  • Ruime (>20 jaar) ervaring in brancheorganisaties
  • Oog voor resultaat en politieke context
  • Spreken de taal van de leden
  • Beleidsmatig sparringpartner
  • Hands-on en hands-off indien nodig
  • Duurzame partner om samen mee te bouwen