Bouwen aan een veilige leefomgeving

Bouwen aan een gezond leef- en werkklimaat in de zorg

Op donderdag 15 november is Human Talent Group gastspreker tijdens een event voor medewerkers in de zorg met als thema Bouwen aan een gezond leefklimaat. De juiste aandacht voor seksualiteit zorgt voor een gezonde, veilige ontwikkeling en omgeving. Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag zijn actuele onderwerpen in de gehandicaptenzorg. Afgelopen jaar is in samenwerking met Human Talent Group een train-de-trainer aanpak samen met alle medewerkers succesvol uitgerold. Het programma nodigt uit om, op meerdere niveaus, vanuit een gezamenlijk proces, te bouwen aan een gezond en veilig leefklimaat. Tijdens deze middag wordt ingegaan op het proces, de werkwijze en hoe deze aanpak structureel binnen instellingen en organisaties kan worden ingebed.