Bedrijven

 • Welkom

  Uw vragen centraal

  Bedrijven die inmiddels succesvol een Online Change of Performance Driven Learning programma hebben doorgevoerd, hadden ook vragen voordat zij hier aan begonnen. Hieronder staan de vragen die wij van hen kregen. Wellicht leven bij u dezelfde vragen. Maar ook als u een andere vraag heeft, dan kunt u die hieronder stellen. Wij beloven u een snel antwoord.

  shutterstock_174761501-1x3-overlegmettablet1-bew

  Waarom doen jullie dit?

  Plannen hoeven geen plannen te blijven, visies en strategien hoeven geen papieren documenten te zijn, een merkbeleving of formulebeleving hoeft geen abstractie te blijven, kernwaarden hoeven geen woorden te blijven, maar kunnen echt gedaan worden. En door te doen tot verbluffende resultaten leiden! Dat boeit ons. Daar komen wij voor uit ons bed, daar willen we keihard voor werken, dat brengt de creativiteit in ons los die nodig is om mensen anders te laten denken, vol te laten houden en (nieuw) effectief gedrag te gaan tonen dat past bij dat wat u met uw bedrijf wil bereiken.?? Wij vinden het geweldig om mensen te laten ontdekken dat je veel meer kan bereiken dan dat je vaak zelf denkt.

  Wat doen jullie precies?

  De start is een directeur of leidinggevende die iets met zijn bedrijf of divisie wil bereiken en op zoek is naar een partner die hem/haar kan helpen dat proces te versnellen. Dat doen wij door:

  1. Glashelder uit te werken welke beweging dat is en wat dit vraagt aan (nieuw) gedrag.
  2. Een potentieel analyse uit te werken: wat moet het opleveren?
  3. Een ontwerp te maken voor een programma dat leidt tot dat nieuwe gedrag. Daarbij kijken we welke online interventies en welke offline interventies slim gecombineerd kunnen worden zodat er een efficint en effectief programma ontstaat.
  4. De online omgeving op maat te maken (met gebruik making van al onze generieke content die we in andere projecten en programmas al hebben ontwikkeld).
  5. Het programma samen met uw leidinggevenden en met (bij ons aangesloten) trainers uit te voeren en de resultaten aan te tonen.
  Waarom is het voor mij interessant

  Human Talent Group levert een bewezen succesformule die leidt tot performanceverbetering op de werkvloer gent op de visie, strategie, kernwaarden en prestatie indicatoren van uw bedrijf. Een online methode gecombineerd met offline interventies met een hoge impact, een groot bereik (iedereen bereikbaar), een excellente proces control die uitblinkt in efficiency en effectiviteit en oog heeft voor best practice, successen en succesvolle rolmodellen uit uw eigen organisatie en dit inzet als middel tot effectieve verandering. Kortom: een krachtige partner die u aantoonbaar helpt uw ambities te verwezenlijken.

  Past het bij mijn bedrijf?

  De aanpak van Online Change & Performance Driven Learning is vooral geschikt voor grotere bedrijven. De reden hiervoor is dat, bij op maat online programmas, de eenmalige investering voor het bouwen van de programmas uitgesmeerd teruggerekend moeten worden naar kosten per deelnemer. Deze programmas zijn daarom vooral interessant voor bedrijven met >100 mensen in een vergelijkbare functie (als het om functie specifieke verbeterprogrammas gaat als logistiek, productie, sales etc.) danwel >200 mensen als het om een generiek cultuurprogramma of verandering gaat waar u alle medewerkers in mee wilt nemen. Hoe groter het bedrijf hoe groter het kosten voordeel is ten opzichte van traditionele verander- of verbetermethodes.

  Voor kleinere bedrijven hebben wij inmiddels wel een aantal bewezen generieke aanpakken ontwikkeld die, in samenwerking met uitvoerende partners in open team inschrijvingsmodellen uitgevoerd worden. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.

  Hoe krijg ik er mijn leidinggevenden in mee?

  Het draagvlak of beter de overtuiging en het geloof dat een aanpak gaat werken is bepalend voor succes. Dat geldt voor u als directie en voor de leidinggevenden die in de frontlinie staan in de uitvoering. Daarom betrekken wij in de conceptfase uw leidinggevenden, succesvolle rolmodellen en eventuele andere (interne) stakeholders, bij het ontwerp. Deze conceptfase noemen wij het eerste rondje. Samen brengen wij in kaart welke beweging zij willen maken, hoe gemeten kan worden of die beweging ook gemaakt wordt (KPIs), wat succesvol gedrag is (wat leidt tot die resultaten), welke opdrachtenlijn dat kritische gedrag ook daadwerkelijk oproept en welke on- en offline interventies nodig zijn.

  Samen met betrokkenen maken wij in veel gevallen vervolgens een potentieel-analyse: Wat gaat het ons opleveren?, stellen wij randvoorwaarden voor succes op en stellen wij een investeringsbegroting op. De potentieel analyse met de investeringsbegroting geven zicht op de ROI van de interventie.

  Dit eerste rondje is feitelijk al een start van het programma. Immers hier worden uw leidinggevenden eigenaar van de aanpak, het programma en de resultaten die het moet opleveren voor uw bedrijf.

  Hoe krijg ik er mijn directie in mee?

  Andersom kan natuurlijk ook. U bent zelf overtuigd van de aanpak, maar hoe krijgt u uw (internationale) directie er in mee? In de eerste plaats zorgen wij samen met u voor een loepzuiver beeld van de beoogde resultaten en een eerste visie voor aanpak die u kunt presenteren aan de directie. Daarnaast kunt u ons natuurlijk altijd persoonlijk uitnodigen om een presentatie te geven. Desgewenst brengen wij uw directie in contact met de directieleden van onze bestaande klanten. Daarnaast organiseren wij regelmatig onderweg naar huis bijeenkomsten of ontbijtsessies met directieleden en leidinggevenden van bedrijven om hen te inspireren en te ondersteunen in de interne beeld- en besluitvorming.

  Hoe krijg ik er mijn ondernemers in mee?

  Verschillende van onze klanten werken met franchisers, van soft-franchise tot hard-franchise. Met beide takken van sport hebben wij veel ervaring. Tot nu toe hebben wij de ervaring dat, juist door de meetbare effecten van onze programmas, ondernemers het voordeel van de aanpak zien. Zij zijn in het algemeen snel aan boord. Zodra de eerste ondernemers betere resultaten boeken, dan doet het succes zijn werk en gaan de ondernemers er vaak nog sneller en harder mee aan het werk dan de eigen winkels. In de franchiseorganisaties waar wij nu deze programmas hebben draaien, hebben nog nooit zoveel ondernemers deelgenomen aan verbeterprogrammas.

  Wanneer begin ik er mee?

  Op het moment dat u wezenlijk iets wilt veranderen of verbeteren in uw bedrijf, of op het moment dat u geconfronteerd of genspireerd wilt worden met wat er verbeterd kan worden in uw bedrijf, of op het moment dat u, ondanks of misschien wel dankzij het feit dat u al sneller groeit dan de markt, toch nog sneller wilt. Dat is de ene kant van de werkelijkheid.

  De andere kant van de werkelijkheid is hoe time ik het. Leidinggevenden en medewerkers in bedrijven hebben het, juist in deze tijd, echt druk. Er moeten heel veel ballen in de lucht gehouden worden met vaak minder medewerkers. Dat is een realiteit waar rekening mee gehouden moet worden. Tegelijk draagt dit ook het risico in zich dat de dagelijkse druk op belangrijke en urgente werkzaamheden u zelf en/of uw medewerkers afhouden van de echte belangrijke zaken die wezenlijk zijn voor het succes op middellange of lange termijn.

  Van ons mag u verwachten dat wij rekening houden met beide kanten van die werkelijkheid. U mag van ons verwachten dat wij realistisch kijken naar wat haalbaar is, maar u mag ook van ons verwachten dat wij u zelf en/of uw medewerkers positief onder druk zetten dat het echt gaat gebeuren. Vaak helpen die vreemde ogen van buiten en werkt dat als een breekijzer om dingen echt gedaan te krijgen.

  Wat zijn de investeringen?

  De investeringen zijn per project afhankelijk van de aard, de omvang en de duur van de aanpak. We kijken daarbij eerst naar waar u nu staat en waar u heen wilt. Uw ambities zijn daarbij richting gevend.

  De investeringen bestaan uit kosten voor conceptontwikkeling (het hiervoor genoemde eerste rondje), eenmalige ontwikkelingskosten voor de online omgeving en uitvoeringskosten. Voor ons is de concept ontwikkelfase (het eerste rondje) doorslaggevend. Daarin wordt bepaald wat de ambities zijn, wat de aanpak wordt, wat de investeringen zijn en wat het op moet leveren. Deze laatste twee (investeringen en wat het op moet leveren) moeten leiden tot een goede en gezonde ROI danwel tot een duidelijke meerwaarde op lange termijn, zodat het ook echt zinvol is om met elkaar aan de slag te gaan.

  Werkt het voor iedere doelgroep?

  Tot nu toe zijn wij nog geen situaties tegen gekomen waarin de combinatie van online en offline interventies niet aansluiten bij de doelgroep. Dat komt omdat wij, bij het bouwen van de online content, heel goed kijken naar de doelgroep voor wie we het schrijven en elke groep op hun eigen niveau aanspreken. Dus, van procesoperator tot monteur, van teamleider tot directeur, van vakkenvuller tot ondernemer, van jongere tot oudere, van leerling tot docent, van bloemist tot bakker, in principe hebben we alle doelgroepen in onze programmas voorbij zien komen.

  Hoe kom ik met jullie in contact?

  De meest eenvoudig manier is door u aan te melden voor een kennismakingsgesprek of een presentatie aan uw MT. U kunt ook eerst orinterend kennismaken tijdens een onderweg naar huis bijeenkomst, ontbijtsessie of anders. Dat kunt u hieronder doen.

   

  Neem direct contact op

 •  

 • Succesverhalen van onze klanten

  Spar
  Warmteservice
  Energiewacht

  Interessante feiten

  • Ruime (>20 jaar) advies- & trainingservaring
  • Bij succesvolle toonaangevende bedrijven
  • Hoge betrokkenheid bij te realiseren doelen
  • Specialist in transformatiemanagement & leiderschap
  • Implementatiepartner: Focus op realisatie
  • Van directie tot werkvloer en vice versa