Onderwijs

 • Welkom

  Nieuwe onderwijsvormen en participatie door het bedrijfsleven kenmerken de grote veranderingen in het onderwijs. Er is steeds meer kennis over hoe mensen constructief en duurzaam leren en de snelle vooruitgang in de technologie maakt ook steeds meer mogelijk. En de razendsnelle veranderingen in het bedrijfsleven vragen om een symbiotische samenwerking met het onderwijs. Human Talent Group levert met haar Performance Driven Learning programma’s hiervoor een passende oplossing.
  Hand Solutions light

  Uw vragen centraal

  Onderwijsinstellingen die inmiddels succesvol werken met Performance Driven Learning programma’s, hadden ook vragen voordat zij hier aan begonnen. Hieronder staan de vragen die we van hen kregen. Wellicht leven bij u dezelfde vragen. Maar ook als u een andere vraag heeft, dan kunt u die hieronder stellen. Wij beloven u een snel antwoord.

  Waarom doen jullie dit?

  Het onderwijs kan beter
  Wij dragen onderwijs een warm hart toe. Wij geloven dat het onderwijs beter kan. En vele bestuurders van onderwijsinstellingen geloven dat ook. Daar willen we graag met onze kracht vanuit het bedrijfsleven aan bijdragen. Wij vinden het boeiend om behoeftes van het bedrijfsleven te vertalen naar innovatieve oplossingen, programma’s en methodes. Daar nemen wij de afdelingsleiders en docenten van scholen vervolgens in mee. Het is voor ons dan weer heel inspirerend om te zien hoeveel energie dit oplevert bij docenten en deelnemers.

  Erkenning en waardering
  Wij vinden erkenning en waardering voor prestaties van medewerkers belangrijk. Dat geldt in de eerste plaats voor de waardering die de medewerker vanuit het bedrijf krijgt. Maar we gaan verder dan het compliment van de leidinggevende. Het geldt ook voor de maatschappelijke erkenning en waardering voor wat iemand bij een bedrijf geleerd of ontwikkeld heeft. Wij zien hoe belangrijk medewerkers deze maatschappelijke erkenning vinden. Of ze nu ondernemer zijn en alsnog een MBO4 diploma halen of dat ze een HBO diploma hebben en een MBO diploma halen, omdat ze in een totaal ander werkveld terecht zijn gekomen. Ze staan apetrots in hun mooiste kleding op het podium om het diploma te mogen ontvangen. Dat doet iets met ons, het voelt goed als je daar mede een bijdrage aan hebt kunnen leveren.

  Wat doen jullie precies?

  De start is een branche of een bedrijf die daadwerkelijk verbeteringen wil doorvoeren in haar prestaties. Daar ontwikkelen wij vervolgens online methodes voor, vanuit onze handtekening Performance Driven Learning. Dit is een door ons ontwikkelde opleidingsmethode die leidt tot meetbare resultaatverbetering bij bedrijven. Vervolgens brengen wij (namens de branche of het bedrijf) scholen in contact met deze branches en bedrijven voor de uitvoering van deze programma’s, in samenwerking met adviseurs/trainers uit de branche. Om dit succesvol te laten lopen ondersteunen wij docenten in de toepassingen van deze nieuwe (online) methodes en hun veranderende rol als docent in de uitvoering. Wij verzorgen tevens de onderwijskundige onderbouwing en zorgen dat de uitvoering van de programma’s voldoet aan de wet- en regelgeving.

  Waarom is het voor onze onderwijsinstelling interessant??

  Voor uw onderwijsinstelling is het een manier om met branches en bedrijven in contact te komen. Het is vooral een manier om een andere samenwerking op te bouwen, waarbij de branche of het bedrijf veel meer als educatief partner deelneemt en een intensieve verbintenis aangaat met uw onderwijsinstelling. Bedrijven ervaren aan de lijve de meerwaarde van uw opleidingen door de ‘performance driven learning’ methode. Voor uw docenten is het een waardevolle kans om in contact te komen met andere vormen van onderwijs, welke nieuwe eisen aan hem/haar stelt. Niet alleen doordat een belangrijk deel online plaatsvindt, maar tevens door de nieuwe visie op ‘opdrachtgestuurd leren & verbeteren’.

  Passen jullie programma's in de wet- en regelgeving?

  Bij Human Talent Group werken adviseurs/ontwikkelaars met een onderwijskundige achtergrond, die ook ervaring hebben opgedaan in het bedrijfsleven. Zij kennen beide werelden en zijn daardoor in staat om te zorgen voor een goede inbedding in de wet- en regelgeving, maar ook om de verbinding te leggen tussen deze twee werelden. Zo wordt niet alleen bereikt dat de programma’s verantwoord zijn, maar ook dat bedrijven en onderwijsinstellingen elkaar goed verstaan en rekening houden met elkaars belangen.

  Nemen jullie de uitvoering over?

  Human Talent Group is ontwikkelaar van blended methodes en brengt uitvoerende partijen bij elkaar. Human Talent Group is actief betrokken in de eerste ‘verkennersgroepen’ om, samen met de uitvoerende partners, de bewijsvoering te leveren dat de programma’s daadwerkelijke prestatieverbeteringen opleveren. Zodra de uitvoerende partijen ingewerkt zijn in de programma’s trekt Human Talent Group zich stapsgewijs terug zodat de scholen, samen met de branche en eventuele branchetrainers/adviseurs, gezamenlijk het programma uitvoeren. Human Talent Group blijft dan betrokken vanuit de rol van leverancier van de online omgeving en het monitoren van de uitvoering. Daar waar nodig zal Human Talent Group het onderhoud en de innovatie van de online omgeving verzorgen en samen de activiteiten uitbouwen.

  Hoe werkt het financieel?

  Human Talent Group is gespecialiseerd in het bouwen van activity based costing modellen voor uitvoering van programma’s in het onderwijs. In deze modellen wordt transparant in kaart gebracht wie welke activiteiten verzorgt in de uitvoering van het programma, hoeveel uren daarvoor staan en welke andere kosten meegenomen moeten worden. Daar hebben we inmiddels veel ervaring mee. Daar tegenover staan inkomstenbronnen vanuit OC&W, bedrijven en deelnemers. Tezamen moet dit leiden tot een verantwoord en duurzaam uitvoeringsmodel voor alle betrokken partijen.

  Werken jullie ook voor het voltijdsonderwijs?

  Ja, wij zijn bij een aantal scholen actief betrokken bij het opzetten van innovatieve concepten voor het voltijdsonderwijs. Daarbij bouwen wij, samen met docenten, stap voor stap aan nieuwe ‘hybride’ vormen van deeltijd en voltijd waarin een actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven centraal staat. Dat laatste vinden de meeste onderwijsinstellingen heel belangrijk.

  Werken jullie ook voor het HBO?

  Ja, wij hebben ervaring met het opzetten van een blended HBO AD en een HBO Bachelor programma. We maken daarbij ook een doorkijk naar de Master programma’s. Telkens vanuit de specifieke wensen van de betrokken partijen. Bijvoorbeeld vanuit een ‘regionaal mkb-model’ voor een particuliere opleider en vanuit een ‘niche-aanpak’ voor een heel specifiek segment.

  Hoe kom ik met jullie in contact?

  De meest eenvoudig manier is door u aan te melden voor een kennismakingsgesprek voor een presentatie, een onderweg naar huis bijeenkomst, ontbijtsessie of anders. Dat kunt u hier doen.

   

  Neem contact op

  Geen velden gevonden.
 •  

  Interessante feiten

  • Nieuwe onderwijsvormen
  • Participatie bedrijfsleven
  • Constructief en duurzaam leren
  • MBO, MBO4 en HBO diploma
  • Onderwijskundige achtergrond
  • Ruime ervaring in het bedrijsleven